Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere a hét közepén megtartott közgyűlésen kiemelten beszélt a pályázatok eredményeiről és a folyamatban lévő beruházásokról. A megvalósítás szakaszába tizenkét európai uniós, hat hazai és két határon átnyúló projekt lépett. Emellett további egy-egy hazai és határon átnyúló projekt is elbírálás alatt van.

A kiemelt fejlesztések között foglal helyet a volt mezőgazdasági kombinát épületének hasznosítása, valamint a gyógyfürdőt érintő geotermikus energia pályázata is. További újítások között található az Aprótalpak Bölcsőde felújítása, a Nonprofit Szolgáltató ház megépítése, a Jókai Mór Gimnázium korszerűsítése, a Gondozási Központ eszközbeszerzése és a Jókai liget megszépítése is.

A képviselők szerdán módosították Komárom Város Egyesített Szociális Intézményének Szakmai Programját is, valamint megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait.

Az ülésen Neuvirth Imre, a Komáromi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója beszámolt az összesen 12 munkagépet és 35 fő fizikai erőt igényelő síkosság-mentesítési és egyéb hóeltakarítási feladatokról.

Az ülés ezt követően zárt ajtók mögött folytatódott, ahol további három napirendi pontról döntött a testület, egyebek közt ingatlanokkal és önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatban.

(komaromhirado.hu)