Oktatás 2023. 08. 11.

A 2022/2023-as tanév a Selye János Gimnáziumban

A Selye János Gimnáziumnak az elmúlt tanévben is több jelentős esemény gazdagította krónikáját.

Jelenleg három jelentős anyagi vonzatú pályázatban is érintettek vagyunk, hiszen az oktatási minisztérium által felkínált lehetőséget kihasználva már jóváhagyták számunkra és meg is érkeztek a pedagógusoknak szánt számítástechnikai eszközök 37 ezer euró értékben, és sikeres volt a Visegrádi Alaphoz benyújtott pályázatunk is 10 ezer eurót nyert I.A osztályunk egy csehországi kapcsolat kiépítésére. A budapesti székhelyű Tigra Kft.-nek köszönhetően 10 ezer euró értékű támogatást kaptak a matematikában, fizikában vagy informatikában jeleskedő tanulóink, és nagy örömünkre szolgál, hogy ez a program a következő tanévben is folytatódik majd: tíz diák fejenként ezer eurós ösztöndíjban részesül. Három felújítás is zajlik a gimnázium területén: az iskolaudvar térkövezése, új parkolóhelyek kialakítása; az utcai kerítés felújítása; és elkezdődött az épület akadálymentesítésének az előkészítése is, folyamatban van a tervdokumentáció kidolgozása (lift a központi lépcsőházban és a toalettek átépítése esetleges mozgássérült diákjaink részére). Gimnáziumunk épülete Az év homlokzata 2023 pályázat fődíját nyerte el a történelmi épületek felújítása kategóriában. A felújítás tervezője Bartal Zoltán mérnök volt, kivitelezője pedig a Darton Kft.

Neves vendégek is megtisztelték iskolánkat, így Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, Csókay András idegsebész professzor, ifjabb Béres József, a Béres Gyógyszertár Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Molnár Imre történész, gróf Esterházy János életútjának, munkásságának kutatója, Deák Ernő történész, a Bécsi Napló főszerkesztője, Zolcer János, író, filmrendező, Klemen Terézia, a komáromi Rotary Klub elnöke, Klemen Cecília, Angliában élő gazdasági szakértő, Nagy Ibolya operetténekesnő, Bukovszky László kormánybiztos, Csáky Pál és Ivan Štefanec Európai Uniós parlamenti képviselők, Csóka Gáspár, Barkó Gábor Ágoston, Tóth István Konstantin bencés atyák, Juhász György rektor, Keszegh Béla polgármester, Iván Tamás, a Szlovákiai magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke, Orosz Örs és Nászaly Gábor, a Gombaszögi Tábor főszervezői és több nagykövet: Gautam A. Rana, az USA szlovákiai nagykövete és Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete.

Béres József a gimnázium aulájában

A tantárgyi és sportversenyeken kiemelkedően szép eredményeket értünk el az elmúlt tanévben. Angol nyelvből kerületi 2. helyet és két 6. helyet szereztek, az Év angolosa (Best in English) versenyen diákjaink szintén remekül helyt álltak. Német nyelvből kerületi 2. helyet, illetve 6. és 7. helyet szereztek, spanyol nyelvből pedig 2., 4. két 6. és egy 7. helyet szereztek diákjaink. A tavalyi tanévben a Selye János Gimnázium nyelvszakos tanárai több tanulmányi utat is szerveztek: Bécsbe, Spanyolországba, Angliába és Erdélybe. A magyar nyelvi versenyek közül a Szép magyar beszéd országos 1. helyezése, az Implom József helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjének 2. helyezése, a Kultsár Tibor esszéíró verseny 1. helyezése jelentette a legszebb sikereket, valamint a Tompa Mihály szavalóverseny országos döntőjében hét diákunk szerepelt, közülük többen lettek arany- illetve ezüst sávos minősítést elérő diákok. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Gloria Victis és az Estöri rangos történelemversenyek kárpát-medencei döntőiben iskolánk csapatai sikerrel szerepeltek. Alsó tagozatos tanulóink és a „nagygimisek” a matematikai olimpia kerületi fordulóiban szereztek több dobogós helyezést a különböző kategóriákban és versenyeken. A fizikaversenyek legszebb eredményét két országos eredményes megoldó jelentette az A kategóriában, diákjaink néhány ponttal maradtak le a nemzetközi fizikaolimpiai részvételről. A többi kategóriában versenyző diákjaink kerületi 1. és különböző más helyezéssel tértek haza. Matematika és fizika olimpiák kerületi fordulóiban a Selye János Gimnázium diákjai szerezték a legtöbb eredményes megoldói címet Nyitra megyében. Informatikából a Zenit verseny kerületi fordulójában elért 2. helyezett lett egy diákunk, az INFOPROG 2023 versenyvben diákunk megszerezte a nemzetközi forduló 1. helyét, az e-Hód versenyen már hagyományosan többen is maximális pontszámmal végeztek az országos lista élén, és a verseny szlovák nyelvű változatában – iBobor – is sikeresen szerepeltek. Ennek a tanévnek a legnagyobb sikere, hogy az Európai Űrügynökség által szervezett European CanSat Competition természettudományos készségeket fejlesztő versenyen a Selye János Gimnázium hat fős Team GHSat nevű csapata képviselte Szlovákiát az Európa-bajnokságon a spanyolországi Granadában.

A gimnázium hat fős Team GHSat nevű csapata képviselte Szlovákiát az Európa-bajnokságon

Két csapatunk is tevékenykedett több tucat diákkal: ökocsapatunk, amely az ökológiai problémákkal, környezetvédelemmel foglalkozott, másik csapatunk pedig az EPAS nagyköveti iskola programon belül, amely az Európai Unió működésével, problémáival foglalkozott. Sportolóink lehetőségeit sajnálatos módon még mindig befolyásolta az a tény, hogy az elmúlt években a COVID-járvány következtében kevesebb sportverseny került megrendezésre. Ennek ellenére diákjaink a meghirdetett versenyekbe – kosárlabda, röplabda, futball, kézilabda – sikeresen bekapcsolódtak. Az SZMPSZ tizenegy csapatnak ítélte oda a Tehetségdíjat, közülük hármat – a „Lányok” Anyanyelvi játékok–játékos anyanyelv szlovákiai döntő 1. hely, kárpát-medencei döntő 2. hely, a „Csodaszarvasok” az Estöri kreatív történelemvesrseny kárpá-medencei döntő 3. hely, és a TeamGHsat, amelyről már a fentikeben írtunk – a Selye János Gimnázium diákjai alkottak.

Anyanyelvi játékok

Gimisz színpadunk idén a Fekete Péter című musicalt mutatta be, valamint Középső Gimiszünk is sikeresen szerepelt a júniusban zajlott Jókai napokon. Idén folytatta tevékenységét a PUSZTAszer nevű iskolai zenekar, amely magyar alternatív és rockzenék feldolgozását adja elő – több koncerten, például Gombaszögön is sikeresen szerepeltek. Idén is aktívan működött iskolánk Diákönkormányzata, különböző programokat – diákbálokat, sportnapokat, diáknapot – szerveztek. Már évek óta jól működik Kaktusz diákújságunk is. Iskolánkat fellépésével megtisztelt az idén ötvenéves világhírű népzenei együttes, a Muzsikás is. A budapesti Mindszenty Alapítvány segítségével januárban Mindszenty emlékkiállítást rendeztünk Életkapuk címmel. A kiállítást megnyitották: Nagy Brigitta, az alapítvány irodavezetője, Kiss Róbert kanonok és Forró Krisztián. Iskolánk több tanára brüsszeli tanulmányúton vehetett részt, ahol megismerkedtek az Európai Unió működésével. Kollégáinkat egykori diákunk, Sörös Erik fogadta, aki gyakornoki munkakörben Brüsszelben dolgozott.

Már több, mint húsz éve működik iskolánk öregdiák-szövetsége, amely évente több jeles rendezvényünk társzervezője. Nagy örömmel fogadjuk a júniusi nagytalálkozón, az 50, 60, 65, 70, 80 éve érettségizett egykori bencés és későbbi gimnáziumi öregdiákokat, valamint az 1951 és 1960 között az épületben működött óvónőképző – Pedagógiai Középiskola – egykori növendékeit is.

Öregdiák Nagytalálkozó

A sikerekért természetesen köszönet illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, de ugyanakkor a szülőket is, akik évről évre sok tanulót íratnak be hozzánk. A tavalyi iskolaévben 119 diák érettségizett, idén pedig 118 elsős diákkal kezdjük meg a 2023/24-es tanévet. Köszönjük a gimnázium mellet működő Király Püspök Alapítvány segítségét is, amely évente közel 15 ezer euróval támogatja szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges diákjainkat, és fejleszti az iskola eszközparkját. Mindez újabb erőt ad, hogy folytassuk az egykori komáromi jezsuita, majd később bencés gimnáziumok diákjai és tanárai által megalapozott hagyományokat. A tanulók nevelésében továbbra is négy pillérre építünk: magyarság iránti hűségre, a toleranciára, a nagyfokú tudásra és a hagyományaink – „gyökereink” – ápolására: a tanévben több jeles elhunyt kollégánkról is megemlékeztünk, Keszegh Istvánról tantermet neveztünk el, Gáspár Tibor emlékére emléktáblát avattunk, Lovász Gabriella tanárnő fényképét és életrajzát elhelyeztük a Legendás tanáraink arcképcsarnokába, és Oláhné Domonkos Ilona tiszteletére kétórás emlékműsort szerveztünk. Testvériskolai kapcsolatokat tartunk fenn a budapesti Szent István Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal, és egyre szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziummal is.

Bővebb és részletesebb tájékoztató és információ a júniusban kiadott Évkönyvben olvasható, amely az iskola titkárságán kérhető.

Andruskó Imre, igazgató