Város Dél-komárom 2018. 03. 19.

A független nemzet nem fél senkitől!

– Március 15-e a magyar szabadság születésnapja, kezdte ünnepi beszédét Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk országgyűlési képviselője az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára szervezett eseményen a Kopjafás emlékparkban.

„A szabad nemzet független, független a kettős elnyomástól, a téveszmék homályától, a külföldi pénztőke hazai politikai ügyekre gyakorolt kiszolgáltatottságától, a nemzetek elegyítő kultúrát és nemzeti egyediséget tagadó nemzetköziség illúzióitól. A független ember és a független nemzet nem fél, mert nem fél senkitől”… hangzott el a beszédben.

A folytatásban ünnepi műsor vette kezdetét, mely Brankovics György: Az 1848-49-es szabadságharc története című könyvén alapult. A mű a Komáromi 1848-49-es Hagyományőrző Közhasznú Egyesület támogatásával jelent meg az ünnepi alkalomra.

Az elhangzott sorok és versek a 170 évvel ezelőtti forradalmi Magyarországot idézték fel Oláh Kálmán, Pro Urbe és Berzsenyi-díjas tanár, a Latinovics-díjas Gál László, Vajda Bence közgazdász és Radics Gábor kommunikációs főtanácsadó előadásában. A műsorban a zenei aláfestést a Halmos Béla vándor-díjas Horsa István és Bandája: Vörös Máté, Joó Bence, Havay Viktória népdalénekes, a Népművészet ifjú mestere szolgáltatták. Fellépett a Garabonciás Néptáncegyüttes. A magyar hagyományaink megőrzésére hivatott helyi formáció ünnepi koreográfiáját Pőcze László, Komárom Kultúrájáért díjjal elismert néptáncoktató készítette.

Elhangzott a magyar nemzet követelését összefoglaló 12 pont, a Nemzeti dal. Oláh Kálmán Vörösmarty Mihály: Elveszett ország című versét szavalta el. Valódi csúcspont volt, és lélekhez szólóan csendült fel Vörösmarty Mihály: Szózat című költeménye Gál László előadásában.

– 170 év telt el azóta, hogy a márciusi ifjak vállukra vették a haza sorsát, amelyért nagyon nagy áldozatot hoztak. Magyarország törtélmének legdicsőbb kora volt ez – folytatta az ünnepi megemlékezést Oláh Kálmán.

A visszaemlékezésekkel, versekkel és idézetekkel tűzdelt ünnepi műsorban ismét Korpás Éva énekelt, Madarász András kíséretével.

A megemlékező közösség néma főhajtással tisztelgett a szabadságharc hősei előtt, majd a kopjafáknál elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait. A koszorúzás alatt a Horsa Banda muzsikált.

Az esemény zárásaként Korpás Éva, Medveczky-Horváth Györgyi hegedű kíséretével énekelte a Szózatot, amely a komáromiak ajkán is felcsendült. A március 15-ei városi megemlékezés szervezője Hamrák Zsófia önkormányzati képviselő volt. A megemlékezés a délutánban Észak-Komáromban folytatódott.

Március 14-én az Alapy Gáspár parkban emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire az óvodások részvételével. Argai Éva az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéről és a hazaszeretetről beszélt a gyerekeknek.

Az eseményen a gyerekek huszárdalokat énekeltek, verseket, mondókát szavaltak valamint elhelyezték az óvodában készített kézműves kokárdákat a kopjafánál. Az ünnepségen Dr. Molnár Attila polgármester, Turi Bálint alpolgármester és Molnárné Dr. Taár Izabella a komáromi járási Hivatal vezetője is részt vett. Közreműködött Horsa István és Horsa Borbála.

Március 14-én délután Szőnyben is megrendezték a hagyományos ’48-as ünnepséget. A megemlékezésen Takács József önkormányzati képviselő köszöntötte az emlékezés szándékával megjelenteket.

– A magyar nemzet a török hódoltság óta vívja szüntelen szabadságharcát mind a mai napig. A Jóisten ezt a feladatot szabta ránk, szabadságszerető népként küzdeni kell az igazságért, küzdeni az elnyomás ellen – voltak itt törökök, labancok, Habsburgok, nácik és kommunisták – a szabadságharcainkat rendre leverték, de mégis őseink példát mutattak a világ népeinek, szép és fájdalmas örökséget hagytak nekünk – utódoknak, és a zsarnokságon gyógyíthatatlan sebeket ejtettek. Túlélő nemzetként itt vagyunk, megfogyva bár, de törve nem… – kezdte ünnepi beszédét dr. Kreft-Horváth Loránd Szőnyért felelős alpolgármester.

– Határon túl és határon innen is rengeteg jó érzésű, magyar ember van politikai, felekezeti hovatartozástól függetlenül, akik féltik, óvják, védik Magyarországot és egyben az európai értékrendet is. Mindannyiunk óriási felelőssége, hogy hazánk megmaradhasson, nemcsak nekünk 2018-ban, hanem évtizedekkel később gyermekeinknek, unokáinknak is – zárta gondolatait dr. Kreft-Horváth Loránd.

A forradalom 170. évfordulóján a Bozsik iskola diákjai adtak műsort. Az előadást követően az emlékezők a Hősök terére vonult át, ahol Varga Laura éneke mellett helyezték el koszorúikat.

(Forrás: komarom.hu)