Régió 2020. 08. 11.

A régió jövőjéről tanácskoztak a környék polgármesterei

Augusztus 6-án csütörtökön tartotta közgyűlését a Komáromi járás Városainak és Falvainak Társulása. Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdések mellett a pályázati lehetőségek és a munkahely-teremtési támogatások kaptak kiemelt teret.

Gútán tartotta soron következő közgyűlését a járás településeinek társulása. A tanácskozás első részében a Nyitra megyei önkormányzat munkatársai tartottak beszámolót az elmúlt időszak pályázati merítéseiről, milyen mértékben használták ki a járás települései a pályázati lehetőségeket. Daniela Frajková, aki pályázatok koordinálását és az ehhez kötődő szerveket felügyeli, a következő időszak pályázati lehetőségeit mutatta be a polgármestereknek.

„A korábbi költségvetési időszakban a Komáromi járásba kevesebb pályázati forrás érkezett, azt szeretnénk, hogy az elkövetkező időszakban a járás települései a lehető legsikeresebben merítsék a pályázati forrásokat. Ennek feltétele a jó kapcsolat az illetékes szervekkel, amit a társulás képvisel, továbbá a jól előkészített projektek” – mondta el Keszegh Béla, a járási társulás elnöke.

A találkozón bemutatkozott Nagyová Darina, a komáromi munkaügyi hivatal új igazgatónője, aki július 21-től lett kinevezve erre a posztra. Korábban Dunaszerdahelyen dolgozott igazgató-helyettesként ugyanebben a hivatalban. Az új vezető beszámolt a friss munkanélküliségi adatokról, amelyek a koronavírus miatt emelkednek. Decembertől június végére a regisztrált munkanélküliek aránya 4,26 százalékról 7,35 százalékra emelkedett, ami 4 ezer feletti személyt jelent, akik közül 3755-en azonnal munkába tudnának állni. Felhívta arra is a figyelmet, hogy ugyan csökkent a szabad munkahelyek száma, de még mindig 970-et tartanak nyilván.
Nagyová Darina bemutatott több olyan állami támogatást, amely merítésével az önkormányzatok is foglalkoztathatnak embereket. Elsősorban a frissen végző fiatalok és az idősebbek munkavállalását támogatja anyagi hozzájárulással az állam.

A társulás tagjainak a központi társulás (ZMOS) alelnöke, Gregor István, Ipolyság polgármestere az aktuális kérdésekről tartott beszámolót, hiszen az önkormányzatokra több új feladat vár. Komoly kihívások előtt vannak a települések a hulladékgazdálkodás terén, hiszen január elsejétől több olyan új feladatnak kell megfelelni, amihez a körülmények nem adottak, ezért a társulás a kormánytól kéri a bevezetés elhalasztását.

„A régió sikerének alapja a települések szoros együttműködése és az összehangolt érdekképviselet, ezért is fontos, hogy a társulás rendszeres találkozója” – tette hozzá Keszegh Béla, Komárom polgármestere, a társulás vezetője.

(Komárom Város Facebook oldal)