Város Dél-komárom 2018. 10. 24.

Átneveztek pár utcát Dél-Komáromban

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található. Dél-Komárom képviselő – testülete korábban két ülés alkalmával is döntött a bel- és külterületi utcák elnevezésekről. Az azóta beérkezett újabb igények miatt azonban szükségessé vált az alább felsorolt közterületek, illetve közutak elnevezéseinek felülvizsgálata. A város képviselő testülete legutóbbi ülésén a következő helyrajzi számokkal bíró területeknek adott új elnevezést.

Déryné utca:

A koppánymonostori városrészén elhelyezkedő korábbi  1975, 5863, és 5915 helyrajzi számú közút.

Szőlő köz:

A koppánymonostori városrészén elhelyezkedő korábbi 2529/3 helyrajzi számú közút.

Magtár köz:

A szőnyi városrészén elhelyezkedő korábbi 4825 helyrajzi számú közút.

Kölcsey Ferenc utca:

A koppánymonostori városrészén elhelyezkedő 2206 helyrajzi számú közút, a 2118 hrsz-ú Kölcsey Ferenc utca meghosszabbítása.

Dankó Pista utca:

A koppánymonostori városrészén elhelyezkedő 5801, 5891/1, és 5891/2, helyrajzi számú közút, a 2016 hrsz-ú Dankó Pista utca meghosszabbítása.

Tamási Áron utca módosítása:

A koppánymonostori városrészén elhelyezkedő 2421/1, és 2421/2, helyrajzi számú közút, a 2440 hrsz-ú Tamási Áron utca meghosszabbítása.

 

Lőpor dűlő:

A 0255, 6059 és a 6060 hrsz-ú Puskaporosi út melletti területen található útszakasz.

Kanyargós dűlő:

A 0253/13, 0253/17 és a 0257/2 hrsz-ú Puskaporosi út melletti területen található útszakasz.