Kultúra Dél-komárom 2018. 12. 06.

Ave, Cézár!

Dél-Komárom MOL városrészében, az egykori Brigetióban hunyt el I. Valentinianus római császár. Az európai történelem e jeles alakjáról minden év novemberében megemlékeznek. Nem volt ez másként idén sem, mikor a közelmúltban a Legio Brigetio Egyesület állt sorfalat Szakál Lajos és ifj. Pénzes Imre által tervezett és készített emlékműnél. A 1643. évfordulón Mráv Zsolt régész, a Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgató-helyettese mondott beszédet.

Ammianus Marcellinus történetíró az uralkodóról szóló feljegyzéseiből kiderült, hogy a császár Pannonia határvédelmével kapcsolatban grandiózus stratégiát épített fel. Koncepciója meghatározta a Római Birodalom sorsát.

Megtudtuk, hogy a 373-ban a Duna bal partján élő germán kvádok megelégelték, hogy a Valentinianus erődöket építtetett a területükön. A Göd határában tervezett erőd építése egy időre abba is maradt, ám Valeria provincia új duxa, Marcellianus mégis parancsot adott az erőd folytatására, a kvádok királyát, Gabiniust pedig egy tárgyalás közben meggyilkoltatta. A kvádok ezért a velük szövetséges szarmatákkal együtt betörtek Pannoniába, és végigdúlták a tartományokat. Két legiót is kirendeltek ellenük, ám a rosszul vezetett seregeknek nem sikerült legyőznie a betolakodókat. Ráadásul a szarmaták rátörtek Moesiára is, amit azonban Theodosius duxnak, a későbbi császárnak sikerült megvédenie.

Valentinianus csak 374 közepén-végén kapott hírt a pannoniai eseményekről. Kényszerből békét kötött az alemannokkal és 375 tavaszán Treverorumból Carnuntumba vonult. Itt szarmata küldöttek járultak elé, hogy bocsánatát kérjék, a császár azonban – figyelmen kívül hagyva Marcellianus erőszakos építkezését és orvgyilkosságát – büntetőhadjáratot tervezett a kvádok ellen. A nyarat az ellátmány előteremtésével töltötték, majd betörtek kvád területre. Végigdúlták a Duna-menti területeket, majd téli szállásra Savariába vonultak. Valentinianus később mégis visszatért a határra, Brigetióba. Ide érkezett november 17-én a kvádok küldöttsége. A sikeres tárgyalások után azonban maga a császár is fogadta őket, amikor pedig megemlítették a háború okaként az erődépítést, és figyelmeztették a császárt, hogy a törzsszövetség nem minden törzsét köti az éppen megkötött egyezség, Valentinianus annyira feldühödött, hogy infarktust kapott és még aznap meghalt.

A megnyitó után, Számadó Emese régész, a dél-komáromi Klapka György Múzeum igazgatója a helyi kutatások eredményeiről beszélt.

Elmondta, hogy az ásatások során még tavaly találtak egy közel 600 m2 alapterületű fogadóépületet, amely anno szemtanúja lehetett a császár halálának is. Ez az épület lesz a 2020-ra megépülő Brigetio Régészeti Park fő látványossága.