Kultúra Dél-komárom 2019. 08. 19.

Az ének iskolája

Az 1979 / 80-as tanévben, Dél-Komárom akkori városvezetőinek kezdeményezésére jött létre az óvónőkből, tanítónőkből és tanárnőkből álló Pedagógus Nőikar, későbbi nevén Vox Femina Női Kar. Fontos állomás életükben az idei esztendő, amelyben negyven éves fennállásukat ünnepelhetik – írja Komáromi Újság.

Szinte kőbe vésett szabály: kedden kóruspróbát tart a Vox Femina. A nagy múltú, Pro Urbe díjas együttes kiemelkedő szerepű a város kulturális életében. Az éneklés szenvedélye a kórushoz való csatlakozáshoz talán elegendő, az azonban, hogy a kórustagok évtizedeket töltöttek el ebben a formációban, és lelkesedésük ma is él, annak meghatározó oka, hogy jól érzik magukat egymás társaságában. A kórusban életre szóló barátságok szövődtek. A legtöbben pedagógusok, ezért szakmai kihívásnak is tekintik a kóruséneklést. Közösségük erejében megmutatkozik a művészet iránti érzékenység, az éneklés szeretete és az egymás iránti tisztelet.

Vezetőjük Hoffmann-né Kemenes Vera szeretetteljes következetességgel vezeti a kart. Nem elégszik meg a jóval, a legjobbat szeretné kihozni ebből a lelkes társaságból. Próbáikat a precizitás, a fegyelmezettség jellemzi, a város zeneszerető közönsége a fellépéseken ebből azonban csupán az eredményt érzékelheti. A dallamokat, amelyekkel rendre megajándékozzák a komáromiakat nagyobb ünnepek, évfordulók, jeles napok alkalmával. Hoffmann-né Kemenes Vera személye minden szempontból összetartó erő. Ezzel valamennyien egyetértenek. Arról nem is beszélve, hogy a kórusvezető komoly példát mutat azzal az áldozatvállalással is, hogy Győrből jár be Komáromba, és soha ki nem hagyna egyetlen próbát sem. Így vannak ezzel a tagok is. Hiszen ez a tevékenység, az éneklés szenvedélye mindennél meghatározóbb számukra. S ámbár a legtöbben édesanyák, nagymamák, a családjuk is tisztában van azzal, hogy számukra a kórus egyfajta második otthon, ahol önkifejezésre, fejlődési lehetőségre és barátokra lelnek.

A kórusvezető elmondta: a kar az 1979 / 80-as tanévben, negyven évvel ezelőtt, Komárom akkori városvezetőinek kezdeményezésére jött létre, óvónőkből, tanítónőkből és tanárnőkből, először Pedagógus Nőikar, később Vox Femina Női Kar néven. A kórus vezetését az első évben Hoffmann László győri orgonaművész vállalta, aki később évekig orgona-, ill. zongorakísérőjük is volt. A karvezetést egy év után felesége, Kemenes Vera karnagy vette át. Ők ketten a kezdeti évektől összefogták és irányították a szakmailag is kiváló kórust. Próbáikat 32 éven át a helyi zeneiskolában, későbbi nevén, Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában tartották. Napjainkban hetente egy alkalommal, keddenként a Kultsár István Szakközépiskolában csiszolgatják az előadásra szánt dallamokat.

Műsorukban számtalan hazai és külföldi zeneszerző műve megtalálható. Repertoárjukban hangsúlyos szerepet kapnak a magyar zeneszerzők, kiknek műveit egyfajta tiszteletként, hagyományápolásként tűzik műsorukra. Az elmúlt negyven év alatt leggyakrabban Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos, Balázs Árpád, Liszt Ferenc, Karai József, Kocsár Miklós, Szokolay Sándor, Fasang Árpád, Halmos László és Medveczky Szabolcs műveit énekelték. A zeneirodalom külföldi mesterei közül gyakran műsorra tűzték Mozart, Brahms, Palestrina, Britten, Pergolesi, Brahms, Verdi, Mendelssohn és Rauch darabjait. Szívüknek kedves, hogy Halmos László a Vox Femina Női Kar számára írt Zsoltár-szvitet, melyet szinte minden évben előadnak.

Készült velük számtalan rádiófelvétel, részt vettek minősítő hangversenyeken, ahol a legmagasabb fokozatot, a „Hangversenykórus Cum Laude” minősítést szerezték meg. Ünnepelnek évfordulókat, közreműködnek városi rendezvényeken, és önálló kóruskoncerttel is jelentkeznek gyakorta. 2013 óta egyesületi háttérrel működnek, ezáltal megnyíltak előttük pályázati lehetőségek, amelyeket igyekeznek jól kiaknázni. Az elmúlt négy évtizedben több százan énekeltek a kórusban, erre is büszkék.

A jövőben a fiatalok felé nyitnának, hogy új arcokkal és fiatalosan friss énekhangokkal bővítsék formációjukat. A kórustagok számára egymás társasága fontos, de legalább ilyen kiemelt helyen áll a tisztelt közönség is, akiket igyekeznek alázattal, színvonalas koncertekkel és a muzsika élményével szolgálni minden alkalommal.