Mix 2019. 01. 24.

Cornides István Matematika-Fizika Emlékverseny a Selye János Gimnáziumban

Éles eszű felvidéki és magyarországi középiskolások mérhették össze tehetségüket a komáromi Selye János Gimnázium aulájában 2018. november 23-án. A Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenyt Kalácska József és tanárkollégái hívták életre.

Cornides István 1920. december 7-én a felvidéki Komjáton született. Tehetségét nyolc évig a komáromi bencés gimnáziumban csiszolta. Saját erejéből a tömegspektrometria világszerte ismert kutatójává küzdötte fel magát. A jeles matematikus-fizikus 1968-tól nagy áldozatvállalással segítette a fizika és kémia oktatását a volt Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, ahol 1990-től vendégprofesszorként taníthatott, és a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnáziummal is rendszeres kapcsolatban állt. Cornides Istvánról a verseny megnyitóján egykori munkatársa, dr. Gál Tibor, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem nyugalmazott docense emlékezett meg.

2001-ben a komáromi Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Cornides István Matematika-Fizika Emlékversenynek nevezték el, amelyen évente több tucat felvidéki és magyarországi középiskolás négy kategóriában vesz részt.

A szellemi bajnokság díjkiosztó ünnepségére idén is a Magyar Kultúra Napján, január 22-én került sor Horváth Katalin tanárnő, a gimnázium matematika tantárgybizottságának elnöke vezetésével. A díjakat – pénzjutalmakat – Cornides Istvánné megbízásából dr. Neszmélyi Edit, a Selye János Gimnázium nevében Andruskó Imre, igazgató, és A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köréből dr. Kalácska József, alelnök adták át.

1. évfolyam

 • 1. Téglás Panna – Selye János Gimnázium, Komárom
 • 2. Lisztóczki Gergő – Szent István Gimnázium, Budapest
 • 3. Szobek Ádám – Szent István Gimnázium, Budapest

2.évfolyam

 • 1. Koleszár Csoma – Bencés Gimnázium, Pannonhalma
 • 2. Ráfli Ádám – Szent István Gimnázium, Budapest
 • 3. Lapos Adrián – Selye János Gimnázium, Komárom

3.évfolyam

 • 1. Baczó Domonkos – Szent István Gimnázium, Budapest
 • 2. Jánosdeák Márk – Selye János Gimnázium, Komárom
 • 3. Prohászka Eszter – Eötvös József Gimnázium, Tata

4. évfolyam

 • 1. Bukor Benedek – Selye János Gimnázium, Komárom
 • 2. Kovács Levente – Szent István Gimnázium, Budapest
 • 3. Molnár Mátyás – Selye János Gimnázium, Komárom

Az iskolák versenyében az első helyen testvériskolánk, a budapesti Szent István Gimnázium, 2. helyen a komáromi Selye János Gimnázium, a 3. helyen pedig a tatai Eötvös József Gimnázium csapata végzett. Mindenkinek szívből gratulálunk!

-sjg-

(Fotók: Fehér Erzsébet)