Város 2017. 11. 06.

Egy hónapon át tartottak a polgármesteri bejárások

A tavaszi bejárások után az elmúlt hetek folyamán ismét több helyszínen tartott kihelyezett fórumot dr. Molnár Attila polgármester, valamint az adott körzet önkormányzati képviselője. A bejárásokon részt vettek a műszaki osztály-, a közterület felügyelet, valamint a Városgazda Kft. munkatársai is.

Az ilyen alkalmak kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy az adott városrészben élők személyesen mondhassák el véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat a lakókörnyezetükkel kapcsolatban.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, az önkormányzat a hatáskörébe eső problémákat igyekszik orvosolni, míg a hatáskörén kívül eső ügyeket jelzi az illetékes hatóságoknak. A bejárások tapasztalatát a hivatal munkatársai részletesen elemzik, azok megvalósítására ütemtervet készítenek, amelynek hozzárendelt összegét beépítik a következő évek városi költségvetésébe is.

A fórumok elején polgármesteri tájékoztatás hangozott el az adott környék fejlesztéseit illetően, hiszen az elkövetkező évek beruházásainak köszönhetően jelentősen megszépül majd településünk arculata. A bejárásokon leginkább az adott terület infrastrukturális ellátottságával kapcsolatos észrevételek merültek fel, így az utak, járdák állapota, zöldfelületek kezelése, parkolási lehetőségek, játszóterek helyzete.

Több ötlet és javaslat fogalmazódott meg a lakók részéről, amelyek az elkövetkező időszakban megvalósításra is kerülnek – mondta el dr. Molnár Attila.