Város Dél-komárom 2018. 10. 22.

Egy nép kiáltott

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján, október 23-án délután 16 órától a dél-komáromi Jókai téren álló ’56-os szobornál emlékezik a város 62 évvel ezelőtti eseményekre. Ünnepi beszédet mond Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő.

A megemlékezésen közreműködik Gál László Latinovits-díjas versmondó, Gál Júlia énekes, a székelyudvarhelyi Alla Breve Vegyes Kar, valamint a Vox Femina Női Kar.

A megemlékezők a koszorúzást követően mécsest gyújtanak Csémi Máté és Ács Lajos ’56-os komáromi mártírok emléktáblájánál.

18.00 órakor a Jézus Szíve Római Katolikus Nagytemplomban emlékmisét celebrál Bros Gergely plébános. A szertartáson a Concordia Vegyes Kar, a székelyudvarhelyi Alla Breve Vegyes Kar, a Katolikus Egyházi Kórus, valamint Vox Femina Női Kar működik közre.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hazánk a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.

Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután számíthatott arra, hogy a nyugati nagyhatalmak nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi forradalma így végül elbukott.

A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer, más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria felé menekülve.

1957 januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte.

A forradalom leverését követő évtizedekben az 1956-os eseményeket a pártállami hatalom ellenforradalomnak bélyegezte és elítélte, de a rendszerváltás során megváltozott az események hivatalos értékelése. 1989. október 23. óta ez a jeles nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évi XXVIII. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába. Az 1956-os események meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott Alaptörvény preambuluma is hangsúlyozza.

(wikipedia.hu)