Régió Dél-komárom 2023. 10. 13.

Fejlesztések a Brigetio Gyógyfürdőben

A Brigetio Gyógyfürdő turisztikai szolgáltatásfejlesztése című, TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO1-2022-00007 kódszámú pályázatára 499,95 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Kft. A projektnek köszönhetően a dél-komáromi Brigetio Gyógyfürdő  uszodaterének tetőrekonstrukciója és pihenőgaléria kialakítása, valamint burkolatcsere valósulhat meg.

A fejlesztés eredményeként olyan családbarát szolgáltatások jönnek létre, amelyek egész évben elérhetők lesznek, kiküszöbölve ezáltal a turisztikai szezonalitásból fakadó hátrányokat. A Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése – többek között jelen beruházás révén – minőségibb szolgáltatási palettát és infrastruktúrát teremt és egész évben elérhető, összességében magas élményígéretű rekreációs attrakciót hoz létre. A fejlesztés a kedvezményezettnél a foglalkoztatotti létszámot közvetlenül nem növeli, de a beruházó munkaerőmegtartó képességét és munkaerő-piaci versenyképességét feltétlenül erősíti.

A projekt minden támogatott tevékenységet felölelő befejezése legkésőbb 2026.03.31-ig várható.

A 2900 Komárom, Táncsics Mihály u. 34-36. szám alatt megvalósuló fejlesztés két részből tevődik össze. Az első, szolgáltatásminőséget fejlesztő projektelem a fürdő uszodaépületének funkcióbővítése egy pihenőgaléria kialakítása és a kapcsolódó szükséges tetőrekonstrukció elvégzése révén. Az uszodatérben megvalósul egy tervezetten 102,62 m2-es pihenő galéria. Ezzel párhuzamosan a meglévő tetőhéjazat és annak tartószerkezete elbontásra kerül, az RRFA főtartóváz megmarad. E vázra új szelemenrendszer és burkolati rendszer épül, megfelelő páratechnikai fóliákkal és hőszigeteléssel.

A másik projektelem mintegy 1087 m2 nagyságú felületen megvalósuló burkolatcsere a meglévő medencetér (a medencét körülvevő közlekedő- és pihenőfelületek) megújításához, mely hozzájárul a fürdő látogatóbarát és vonzó kialakításához, korszerű megjelenéséhez.

A projekt célja, hogy a Komthermál Kft. által üzemeltetett Brigetio Gyógyfürdő szolgáltatásainak köre és azok minősége javuljon, tovább növelve ezzel a fürdő, a város, és a térség turisztikai jelentőségét.

A Brigetio Gyógyfürdő fejlesztése egyedi természeti adottságának, a kiváló minőségű gyógyvíznek és a beruházás jelentette korszerű kapacitásoknak köszönhetően válik kiemelkedő jelentőségűvé a város és a térség gazdaság- és turizmusfejlesztési törekvései szempontjából.

-sajtóközlemény-