Kultúra 2016. 08. 10.

Felhívás: kémiaverseny középiskolások részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizenötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2016/2017-es tanévre.

Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

A 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői:

1. Az iskolák igazgatói 2016. december 16-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban az alábbi címen:
Andruskó Imre
Selye János Gimnázium
Ul. bisk. Királya č. 5
945 01 Komárno

2. A megbízott szervező 2017. január 27-ig elkészíti a feladatlapokat.

3. A Selye János Gimnázium 2017. február 17-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.

4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2017. február 17-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.

5. Az iskola szaktanára 2017. február 19-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 26-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.

6. 2017. március 9-én (csütörtökön) 9-től 13 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.

7. 2017. április 27-től 29-ig zajlik az országos forduló Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

Andruskó Imre
a Selye János Gimnázium igazgatója

Szólj hozzá!