Oktatás 2023. 03. 06.

Felolvasómaraton a Selye gimiben

„A könyv is élet, mint az ember! S így él: emberben a könyv, s Könyvben az Ember.” (Babits M.)

Február utolsó napján újabb sikeres hagyomány részesei lehettek iskolánk tanulói. A Kárpát-medence magyarjait megszólító Nemzetközi felolvasómaraton 15. alkalommal került megrendezésre, összekapcsolva minden irodalmat kedvelő lelket.

A kezdeményezés Erdélyből indult, Hargita Megye Tanácsának támogatásával, egyszerű alapszabállyal: a megadott költő, író szabadon választott műveiből olvasnak a diákok, tanárok. Évről évre tízezrek csatlakoznak a kezdeményezéshez, az előző évek ,,kínálata,, pedig  rangos személyiségekről tanúskodik: többek közt Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós, József Attila művei kapcsolták össze a határon innen és túl élő olvasni szerető magyarokat. Idén a 140 évvel ezelőtt született Babits Mihály műveiből szemezgettünk gimnáziumunk három osztályának diákjaival.

Hogy mi a cél a folyamatos olvasással? A válasz egyszerű: az olvasás megszerettetése, az alapvető emberi értékek elmélyítése, de talán a legfontosabb, hogy a mai fiatal generáció is tudatosítsa: olvasni jó!

Köszönjük Bajnok Évának, hogy a Komáromi Szinnyei József Könyvtár közreműködésével bekapcsolódhattunk ebbe a határokon átnyúló kezdeményezésbe! Ez az esemény is bizonyította, hogy a közös olvasás összeköt, közösen megszólaltatni nagy íróink, költőink életműveit igazi öröm.

Magyartanárként, a magyar nyelv művelőjeként pedig személyesen is köszönöm diákjaimnak és minden felolvasónak, aki bárhol a világban csatlakozott a maratoni felolvasáshoz!

Farkas Adrianna, magyartanár