Zöld Dél-komárom 2024. 02. 02.

Folytatódik a Fenntarthaósági Kupa Dél-Komáromban

A városi diákok immár másodszor vesznek részt a zöld versenyen, amely a település iskoláiban zajlik. A KÖSZ és az önkormányzat közös programjának célja a környezetvédelem és fenntarthatóság előmozdítása.

A Jókai moziban tartott megnyitón, amelyen Vajda Bence alpolgármester is tiszteletét tette, dr. Molnár Attila városvezető köszöntötte a diákokat. Elismerését fejezte ki a Koppánymonostori Általános Iskolának, amely tavaly nyerte meg a kupát. A polgármester büszkén emlékeztetett arra, hogy az elmúlt tíz évben több mint tizenegyezer faültetést végeztek a városban, és kifejezte köszönetét Havran-Tóth Bernadett környezetvédelmi referensnek, aki kiemelkedő munkát végzett Komárom természeti kincseinek megőrzésében. A rendezvényen, a polgármestert a Kisvárosi Önkéntes Szemétszedők (KÖSZ) tiszteletbeli tagjukká avatták!

A második Fenntarthatósági Kupa első idei akcióján, a február 3-án, szombaton rendezendő CsikkZero alkalmával a résztvevők a Generációk Háza parkolójából szemétszedésre.

Dr. Fehérvái Dávid az egyesület elnöke elmondta, hogy az idei kupa résztvevői a komposztálás témáját is feldolgozzák. Ennek során nem csupán új komposztálókat építenek, de ellenőrzik a tavaly telepített komposztálókban termelődött humusz állapotát is. Ez utóbbit az idei faültetéseknél tervezik felhasználni. Március elején szemétszedési akciót terveznek. Áprilisban sportnap, valamint biciklitúra is szerepel a programok között, amit piknik és kvízjáték követ. Májusban pedig projektmunka vár a diákokra.

Az iskolákon kívül idén is lesz egyéni verseny, ahol az első három helyezett értékes nyereményeket kap. A harmadik ajándékutalványt, a második tabletet, az első pedig laptopot nyerhet.

A rendezvényen Juhász Márton kertészmérnök tartott előadást a diákoknak a természetvédelemről és a környezettudatos gazdálkodás fontosságáról. A fiatalok többek között megismerkedhettek a helyi védett állatokkal és növényekkel, amelyek a Szent Pál-szigeten, a Szőnyi-szigeteken és a Rüdiger-tónál találhatók.

A Fenntarthatósági Kupa ötlete eredetileg Varga Levente és Nagy Dominik középiskolai projektjéből származik, és az Európai Unió által szervezett Salto Awards döntőse lett, mint zöld ifjúsági projekt.

A fenntarthatóság az emberi tevékenységek és az ökológiai rendszer közötti egyensúlyra, valamint a jelen és a jövő generációk szükségleteinek kielégítésére fókuszál. A fenntarthatóság a környezeti, társadalmi és gazdasági tényezők összehangolását igényli annak érdekében, hogy a Földünk erőforrásait és biológiai sokféleségét megőrizzük, és egy élhető jövőt biztosítsunk az emberiség számára.

Az alapvető elemei a fenntarthatóságnak:

  1. Környezeti fenntarthatóság: Ez a környezeti erőforrások megőrzését és az ökológiai lábnyom minimalizálását jelenti. A megújuló energiák használata, a hulladékcsökkentés, a víztakarékosság és az ökoszisztémák megóvása mind olyan intézkedések, amelyek hozzájárulnak a környezeti fenntarthatósághoz.
  2. Társadalmi fenntarthatóság: Ez a társadalom igazságosságát, egyenlőségét és emberi jogait szolgálja. A társadalmi fenntarthatóság azt jelenti, hogy minden embernek egyenlő hozzáférése van az alapvető szolgáltatásokhoz, mint az oktatás, az egészségügy és a tiszta ivóvíz. Emellett fontos a kulturális sokféleség és az emberi méltóság tiszteletben tartása is.
  3. Gazdasági fenntarthatóság: A gazdasági fenntarthatóság a gazdasági tevékenységek hosszú távú hatékonyságára és stabilitására összpontosít. Azon törekedik, hogy a gazdasági növekedés ne veszélyeztesse a környezetet és ne növelje a társadalmi egyenlőtlenségeket. Az innováció, a környezetbarát technológiák és a fenntartható vállalkozások fejlesztése kulcsfontosságú a gazdasági fenntarthatóság szempontjából.

Az emberiségnek számos kihívással kell szembenéznie a fenntarthatóság területén. Az éghajlatváltozás, a biodiverzitás csökkenése, a vízhiány, az erdőirtás és a szegénység mind olyan problémák, amelyeket meg kell oldani a fenntarthatóság érdekében. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai (Sustainable Development Goals, SDG-k) egyike a világ vezető intézményeinek azon erőfeszítése, hogy ezeket a problémákat kezeljék és megoldják a világ minden részén.

A fenntarthatóság eléréséhez az alábbi intézkedésekre van szükség:

  1. Tudatosság és oktatás: Fontos, hogy az emberek megértsék a fenntarthatóság fontosságát és hatásait. Az oktatás és a tudatosság növelése segít az embereknek jobban érteni, hogyan lehetnek fenntarthatóbbak mindennapi életükben.
  2. Innováció és technológiafejlesztés: A fenntarthatósági kihívások megoldásához új technológiák és innovatív megoldások szükségesek. Az újrahasznosítás, az alternatív energiák és az energiatakarékosság területén történő fejlesztések kulcsszerepet játszanak.
  3. Törvényi és szabályozó intézkedések: A kormányoknak és a szervezeteknek szigorúbb környezetvédelmi és fenntarthatósági szabályozásokat kell bevezetniük és betartaniuk annak érdekében, hogy az ipar és a gazdaság felelősen működjön.
  4. Fenntartható fogyasztás és termelés: Az embereknek tudatosan kell választaniuk a fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat, és a vállalatoknak fenntartható termelési módszereket kell alkalmazniuk.
  5. Partnerségek és együttműködés: A fenntarthatóság eléréséhez globális partnerségekre és együttműködésre van szükség. A kormányok, a civil szervezetek, a vállalatok és az egyének mind részt vehetnek ebben az erőfeszítésben.

Összességében a fenntarthatóság az egyensúly és a hosszú távú gondolkodás kérdése. Az emberiségnek össze kell fognia és cselekednie kell azért, hogy megőrizze bolygónkat és biztosítsa a jövő generációk számára a jó életminőséget. A fenntarthatóság nemcsak cél, hanem kötelesség mindannyiunk számára.