Kultúra 2018. 05. 03.

Hétvégén mutatják be a Cseh Tamás ihlette Soóky László darabot

A Dialóg nonprofit szervezet vasárnap, május 6-án 18.00 órai kezdettel mutatja be az őrsújfalui kultúrházban Cseh Tamás- Bereményi Géza – Soóky László Azonos esőben való létezés című pódiumjátékát Jakubecz László előadásában. 

Az azonos esőben való létezés a Dialóg n. o. negyedik színházi produkciója, a szlovákiai magyar történelem időszakait feldolgozó sorozat mellett egy olyan kezdeményezés, amely egy másféle narratívával közelíti meg a közép-európai valóságot. Fel-felbukkannak benne történelmünk, társadalmunk ismert típusai, ugyanakkor az emberi lélek rezdülésein, vívódásain keresztül fogalmazza meg a közép-európaiság örömeit és traumáit. A történelem és a dráma mellett itt erősebb hangsúlyt kap a líraiság, hiszen Soóky László költőként is számos csodálatos vers alkotója, Cseh Tamás zeneszerzőként és előadóművészként is ezt a fajta szubjektív, vallomásszerű előadásmódot képviselte, s Jakubecz László színészi habitusa is ezt az irányt erősítette fel.

Az Azonos esőben való létezés című pódiumjátékot Cseh Tamás dalai és személyisége ihlette, s bár Cseh Tamás meghatározó egyénisége volt a rendszerváltás előtti és utáni évtizednek, nem az előadónak, a zenésznek akartunk „szobrot faragni”, hanem dalai segítségével elcsípni és megmutatni azt az életérzést, amely a közép-európai ember számára olyan ismerős. Azt a magányos közösségi bolyongást, sodródást, tevékeny tétlenséget – tétlen cselekvést, amely a szabadságát vesztett generáció sajátja.

Ez az előadás, éppúgy mint a Dialóg korábbi produkciói a személyes találkozás öröméből és rácsodálkozásából született. A szerzők (Soóky László, Cseh Tamás és Bereményi Géza) valamint a színész – Jakubecz László találkozásából, s bár nem egy generációt képviselnek, nem ugyanannak a kornak szülöttei átöröklődött a gondolat, az érzés és a gesztus: megfogalmazni és megmutatni valamit a közép-európai értelmiség útkereséséből.

„Cseh Tamás egykori világa különleges világ volt. Ennek a világnak Isten szarkasztikus kegyelméből időnként átmeneti lakója lehettem, cimboraságunk  által. Olyankor rendszerint vagy jöttünk valahonnan, vagy mentünk valahova. Ezt azért nem lehet pontosan tudni, mert a történések pillanatában abban a provinciában, ahol a történések történtek, vagy későn pirkadt, vagy korán alkonyodott. Így aztán senki nem tudhatta azt, hogy a szürke égbolt alatt ingó gyertyavilág épp az alkonyt, vagy a pirkadatot világítja-e meg, abban a létező, sötéten ragyogó ellenfényben. Akkor, abban a provinciában az ellenfény ellenére is, sötét volt nagyon.  Ebből a sötét tündöklésből születtek meg a dalok. Érthető tehát, hogy az azonos időben, azonos térben, azonos esőben létező két ember nekidőlt valami lámpaoszlopnak és azonos hatásfokkal elgondolkodott a világ dolgai fölött” – írja  a műsorfüzetben az előadásban elhangzó lírai monológok szerzője Soóky László.

A Dialóg nonprofit szervezet minden érdeklődőt szeretettel vár az őrsújfalusi kultúrházban 2018. május 6-án, vasárnap 18.00 órától.