Város Dél-komárom 2018. 07. 02.

Kérem a következőt!

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Ezalkalomból került sor Komárom Város Egészségügyi Díjának átadására is a Monostori erődben.

Az ünnepségen a kórház, az alapellátás és a mentősök teljes állománya jelen volt, akiket dr. Molnár Attila polgármester, valamint dr. Lőrinczi Enikő, a Selye János Kórház főigazgatója köszöntött.

Az idei évben 15 főigazgatói dicséretet, egy adjunktusi kinevezést, és hat emléklapot osztottak ki.

Köszöntötték és méltatták a nyugdíjba vonuló munkatársakat is, így Kocsis Sándornét, Nyitrai Ferencnét, Dr. Pusztai Ferencet, Dr. Cséplő Zsófiát, Nagyné Förhécz Máriát és Bagó Andrást.

Ezt követően a képviselő-testület döntése alapján idén dr. Szabó Mária szakgyógyszerész és Hopka Zoltánné vezető asszisztens vehették át Komárom Város Egészségügyi Díját.

Az ünnepség befejezéseként a címzetes főorvosi címek adományozására került sor, valamint az alapellátás és a mentősök is kiosztották elismeréseiket.

Dr. Szabó Mária szakgyógyszerész

1961-ben szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán. Államvizsgázása óta ugyanabban a gyógyszertárban dolgozik. 1966-1996 között, 30 éven keresztül vezette a 2/14. számú gyógyszertárat. Gyógyszerészek asszisztensek, szakasszisztensek leshették el tőle a szakma szeretetét. 1999 és 2013 között a Selye János Kórház főgyógyszerésze volt. Napjainkban a Balzsam Patika helyettese vezetője. Az évek során a Magyar Gyógyszerészi Kamarában több funkciót is ellátott, jelenleg a Megyei Etikai Bizottság tagja. Szakmai munkája mellett számos közéleti tevékenységben is szerepet vállalt.

Hopka Zoltánné vezető asszisztens

A tatabányai Egészségügyi Szakközép- és Szakiskola elvégzése után 1981-ben a Komáromi Városi Kórház Sebészeti osztályára nyert felvételt, mint ápoló, később mint szakápoló. Részt vesz a kórház higiénés és infekciókontroll tevékenységekben is. 2000-ben felkérték a Sebészeti osztály osztályvezető ápoló helyettesi feladatok ellátására. 2008-tól a Rendelőintézet Sebészeti, Urológiai és Onkológiai szakrendelésén dolgozik. Évek óta végzi az onkológiai betegek otthoni gondozását, ápolását. 2013-tól a Rendelőintézet vezető asszisztensi feladatait látja el.

(komarom.hu)