Város 2022. 10. 26.

KOMVaK – Tiszta víz a pohárban

Néhány évvel ezelőtt még a csőd szélén billegett a komáromi vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. Előnytelen kölcsönök, értelmetlen befektetések, furcsa ügyletek, ami után már a végrehajtó fenyegette a vállalatot.

Az utóbbi időszakban a jelenlegi vezetés egészséges működésre állította a társaságot, és nemcsak gazdasági eredményei lettek elfogadhatóak, de a fejlesztéseik végre a komáromi lakosokat szolgálják, akik a KOMVaK tulajdonosai. Nemcsak a vízvezeték-hálózat bővül folyamatosan, hanem két szökőkutat is megjavítottak, illetve felújítottak.

Nézzük a beruházásokat tételesen!

2019-ben került sor a kabátfalui vízvezeték-hálózat bővítésére, a csatornarendszer cseréjére a Béke utcán, a csapadék-elvezetők bővítésére Őrsújfalun, javításokra és fejlesztésekre a Vág-parti tisztítóállomáson. A Holt-Vág partján is több munkálatot elvégeztek, mint tereprendezés, szemételhordás. A Víztorony melletti parkban pedig egy fit-parkot építettek, ahol a lakosok a friss levegőn tornászhatnak.  

2020-ban a vízmű folytatta megkezdett útját: további vízvezetékeket fektettek le Kabátfalun, Kaván javításokra került sor, a tisztítóállomásnál napelemeket helyeztek ki, továbbá az átemelő rendszert is fejlesztették, Gadócon hálózatbővítés zajlott, a Zámory utcán a csatornarendszert cserélték, a Petőfi utcán a vízvezetéket.

2021-ben Komárom egyik szégyenfoltja is megújult a vállalatnak köszönhetően, hiszen újra működik a szökőkút a Nádor utcán. Tavaly a tisztítóállomás technológiáját is fejlesztették, így az nagy esőzések során még hatékonyabban működik. Továbbá ülepítőket létesítettek Őrsújfalun, amelyek megvédték a városrészt a 2022-es heves esőzésekkor. Kaván pedig kicserélték a vízvezetékeket.

Idén folytatták a kabátfalui bővítést, a csatornarendszer javítását a Lúdpiac téren,egy újabb szökőkút is megújult – most a Štefánik parkban, amely fényjátékát még az esti órákban is élvezhetik a lakosok. A Duna utcán a vízvezeték és a csatornarendszer javítása folyamatban van. Őrsújfalun, a Kertekalja utcában esőelvezető rendszert fognak még az idén kiépíteni, így egy 20 éves probléma megoldódni látszik. Madzagosra behúzzák a vízvezetéket.

Az elmúlt négy évben a vízgazdálkodási vállalat több mint 2,7 millió euró értékben végzett fejlesztéseket.

Vízdíj

A KOMVaK – Komárom város víz- és csatornaművei 2021-ben több mint 51 000 lakost látott el ivóvízzel és közel 30 000 lakos szennyvízelvezetését biztosította a Komáromi járás városaiban és falvaiban.

Az árszabályozási hivatal által közzétett adatokból az következik, hogy az országban működő 14 nagyvállalat esetén a víz- és csatornadíj használatért átlagosan 2,6587 eurót/m3 fizetnek a lakosok. A komáromi vállalat díjai az átlag alatt mozognak, hiszen itt 2,3576 euró/köbméter a vízdíj.