Város 2018. 05. 23.

KOMVaK: Vissza akarjuk szerezni a komáromiak bizalmát

Közel másfél évvel ezelőtt került egy új vezetés a vízgazdálkodási vállalat, a KOMVaK élére. A korábban viharos ügyeket termelő vállalatnál átvilágították a korábbi éveket, átszervezték a működést, egyre nagyobb összeg jut a komáromi vízhálózat karbantartására és javítására. A részletekről Ruman Patrik igazgatót kérdeztük.

Két-három éve elég aggasztó hírek kerültek napvilágra a cég kapcsán. Mi volt a gond?

Valóban volt több olyan dolog, amiben azonnali változásra volt szükség, különben nagy baj történhetett volna, komoly anyagi károkat okozva.

Mi volt a probléma lényege?

Nehéz ezt pár mondatban elmondani. De megemlíthetném az ésszerűtlen gazdálkodást, túl nagy projektekbe kezdett bele a vállalat átgondolatlanul. Ehhez jöttek előnytelen pénzügyi megoldások. A vállalatirányítást – személyi kérdések, könyvelés, településekkel a kapcsolatok – rendbe kellett rakni, hogy egy hatékony fejlődési pályára állíthassuk a céget.

Mi történt az elmúlt másfél évben?

A változás alapját a személycserék jelentették, melynek egy részéről a képviselőtestület döntött, vállalaton belül pedig már az új igazgatótanács. Első fontos lépés volt a valós gazdasági helyzet feltárása, mivel akadozott a tartozások törlesztése. Azonnal megkezdtük az előnytelen kölcsönök refinanszírozásának a megoldását, ami most fog megvalósulni. Elkészült egy mélységi átvilágítás, aminek köszönhetően nem csak a korábbi baklövések számonkérése valósulhat, de főleg egy hatékony új működés tervezése. Mindamellett egy új működési szerződést is elkészítettünk már, amit nemrégiben elfogadott a képviselő-testület és jövő év elejétől lép érvénybe. Ezek olyan stratégiai lépések voltak, amik megalapozzák a hatékony működést.

Kezdjük sorjában. Mi lett régi kölcsönökkel?

Korábban előnytelen feltételekkel vett fel milliós összegeket a vállalat, mivel nem tudta kifizetni saját fejlesztéseit. Ezeket a kölcsönöket most bankon keresztül finanszírozzuk újra. Jelentősen jobb kamatfeltételekkel és egy kiszámítható banki partnerrel, így a vagyon is nagyobb biztonságban van. A spórolás eléri a 7-8 százezer eurót az évek folyamán és a havi törlesztéseket is jelentősen csökkenti. A rossz hitelek kiváltásával az esetleges büntetésektől is megszabadulunk.

Az átvilágításnak lesz eredménye?

Minden bizonnyal. A közvélemény érthető módon elsősorban az előző időszak számonkérését szeretné látni. A cégvezetés elsősorban a jövőbeli sikeres működés alapjaihoz gyűjti a legtöbb információt. De körültekintően kell eljárnunk, mivel egy városi cégről van szó, minden lépésnél mérlegelni kell, hogy befolyásolja ez a működést.

Miért van szükség új működési szerződésre a várossal?

Annyit el kell mondani, hogy a KOMVaK egy viszonylag sajátos rendszerben lett kialakítva, a szlovákiai vízgazdálkodási cégek nagy része más formában működik. Eddig a vállalat bérleti szerződés keretén belül dolgozott a város vizes vagyonával, amiért fizetett. Jövő évtől működési szerződésre váltunk. Ezzel több szempontból előnyösebb feltételek lesznek, a város viszont nem bérleti díjat kap, amit bármire elkölt, hanem ugyanolyan összegben – ami 485 ezer euró – a vállalat javításokat és karbantartási munkákat végez a városban. Ez garantálja, hogy folyamatos legyen a vízvagyonról történő gondoskodás, ami minden lakos érdeke. Már a közeljövőben szeretnénk sokkal nagyobb figyelmet szentelni a lefolyókra, vezetékek cseréjére, új vezetékek kiépítésére és még sorolhatnám. Ezekről persze a képviselők dönthetnek. A környező falvakkal is hasonló szerződéses formába léptünk át, ami jelentős spórolást hoz a vállalatnak.

Akkor látszik már a fény?

Egy hosszabb folyamat lezárni a korábbi zűrös ügyeket és egy teljesen új pályára állítani a vállalatot, ami valóban a lakosok és a város igényeit követi. Szeretnénk visszaszerezni a komáromiak bizalmát. Szeretnénk, ha úgy éreznék, hogy ez a vállalat valóban az ő igényeiket képviseli, és színvonalas szolgáltatásokkal biztosítja a nyugodt hétköznapjaikat.
 

 

Észrevette, hogy vizes a terep, víz jelent meg, vagy tócsa van valahol annak ellenére is, hogy nem esett eső?

A komáromi KOMVak – Víz- és Csatornaművek Rt. ezúton fordul Komárom lakossága felé annak érdekében, hogy az együttműködésnek köszönhetően mihamarabb azonosíthatóak legyenek a törések és szivárgások a közvízellátásban, valamint, hogy ezek bejelentésre is kerüljenek telefonon a 035/3214 000-es telefonszámon munkaidőben vagy a 0905 354 549-es hibabejelentő telefonszámon, mely bármikor hívható.

Az észrevételek elektronikus formában is eljuttathatóak, a patrik.ruman@komvak.sk e-mail címre.

Az időben beérkező információknak köszönhetően, a meghibásodás helyének felderítésével és a közvízellátásban jelentkező hiba elhárításával nemcsak a kiszabadult víz által okozott károkat előzhetjük meg, de ezzel védjük a természetes és jogi személyek, valamint a város tulajdonát is.

Víz- és csatornadíj előleg

A komáromi KOMVaK – Víz- és Csatornaművek Rt.  az előfizetők igénye alapján bevezeti az előlegek befizetésének lehetőségét. Az első fázis azokat az előfizetőket fogja érinteni, akik természetes személyek, víz- és csatornadíjuk meghaladja az 50 €-t, valamint féléves elszámolási ciklusban kapják számlájukat.

A közeljövőben az ügyfeleink számára kiküldésre kerül egy szerződéskiegészítés az ivóvízellátásról és a szennyvíz elvezetéséről, melyet aláírva vissza kell juttatni azt a szervezetünk kapcsolattartó helyére.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a rendszeres elszámolás után kiállításra kerül egy számla az előző ciklust érintő vízről és szennyvízről. A következő időszakra vonatkozó előleg pedig ez alapján kerül meghatározásra. Az előfizetők az előleg szétírását a számlával együtt kapják meg.

Annak érdekében, hogy a rendszer az ügyfeleink teljes elégedettségével működjön, elengedhetetlen, hogy előfizetőink a vízmérőket hozzáférhetővé tegyék a rendszeres elszámolások során. A felvázolt okokból ezért kérjük azon ingatlanok tulajdonosait, akik bárminemű okból nem tudják elérhetővé tenni a vízmérőket munkatársaink számára, hogy végezzék el saját maguk a leolvasást és jelentsék annak állapotát. Abban az esetben, ha nem kerül leolvasásra a vízmérő, állapotbecslést hajtunk végre az azt megelőző fogyasztások alapján, az előleg pedig úgy kerül majd megállapításra.

További információkért keresse fel a kereskedelmi irodát:

E.B.Lukáča 25,

tel. 035 7722277

0905 213 684

e-mail: soz@komvak.sk