Oktatás 2023. 03. 28.

Megyei elismerésben részesült Hevesi Anikó, a Selye János Gimnázium fizikatanára

Pedagógusnap alkalmából összesen 25 Nyitra megyében tevékenykedő pedagógust tüntettek ki munkájukért, köztük Hevesi Anikót, a Selye János Gimnázium tanárát is. Hosszú évek lelkiismeretes munkájával érdemelte ki az elismerést; a fizika és az informatika oktatása terén elért kiváló eredményeiért, valamint a tehetséggondozásban elért sikereiért jutalmazták ezzel a kitüntetéssel.

Minden iskolai évben számos szakkört vezet, ahol az iskolai tananyag keretein túli témákkal foglalkoznak, valamint versenyekre készülnek. A fizikaolimpia kapcsán már az előző évben kiemelte őt Teleki Aba, a verseny megyei koordinátora, mint a megye egyik legtöbb eredményes megoldójával rendelkező felkészítő tanárát.

A tanárnő nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a diákok részt vegyenek a KöMaL levelezőversenyen, ahol minden hónapban bonyolult fizikai problémákat kell megoldaniuk – ez sok munkát követel nemcsak a diákoktól, hanem a felkészítő tanártól is. A tanulók kiváló eredményei tükrözik, hogy a tanárnő mennyire komolyan veszi feladatát.

Ennyi év tanítás után valaki könnyen belefásulhatna a tanításba, és ragaszkodhatna a jól bevált módszerekhez, de ennek épp ellenkezőjét látjuk Anikónál. Folyamatosan képes megújulni: a járvány alatt elektronikus tananyaggal bővítette eszköztárát, amelyet a mai napig felhasznál óráin, így több időt hagyva a fizikában oly fontos gyakorlati kísérletekre és számolásra.

Hevesi Anikó tanárnő az évente megrendezett tematikus eseményekben – mint pl. a Gidró Bonifác Matematika-Fizika Nap vagy a Cornides István emlékverseny – lelkesen közreműködik nemcsak a szervezésben, hanem gondoskodik arról is, hogy a diákok megismerjék a fizika szépségeit.

Nem hagyhatjuk ki Anikó érdemei közül azt sem, hogy folyamatosan osztályfőnökként tevékenykedik, és hála neki, osztályok sora gondolhat vissza hálás szívvel a gimnáziumban eltöltött éveire.

A Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre, az iskola igazgatósága, tanári kara és diáksága szívből gratulál Hevesi Anikó tanárnőnek e rangos kitüntetéshez. A díj kapcsán mindnyájan azt kívánjuk, hogy lendülete ne lankadjon, és továbbra is ennyi energiával és elánnal folytassa munkáját!

Kustyán Marianna, a Selye János Gimnázium fizikatanára