Oktatás 2022. 10. 20.

Nyílt napok a komáromi Selye János Gimnáziumban

A komáromi Selye János Gimnázium igazgatósága és tantestülete 2022. október 18-19-én (kedden és szerdán) nyílt napokat rendezett az alapiskolák 9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A kb. másfél órás program első részében bemutattuk a végzős diákoknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intézményünk múltját és jelenét, tájékoztattuk őket a gimnáziumban folyó oktatásról, az érettségi vizsgákról, az iskolán kívüli tevékenység különböző formáiról, valamint a főiskolai – egyetemi továbbtanulás lehető­ségeiről. A második részben a diákok óralátogatásokon vettek részt, a szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ kaptak konkrét kérdéseikre.

Fenntartónk, a Nyitra megyei önkormányzat a 2023/24-es tanévben négy első nagygimnáziumi osztály – 100 diákkal – indítását engedélyezte, emellett egy nyolcosztályos évfolyamot is szeretnénk, 22 diákkal. Az idei tanévben 23 osztályunk van, 524 tanuló jár ide, akik 10 járásból, 3 megyéből jönnek hozzánk tanulni. Gimnáziumunk kiváló eredményekkel dicsekedhet, a megye abszolút élmezőnyébe tartozik: a 2018/2019-es tanévben a tanulmányi versenyeken az 1. helyen végzett, a 95 középiskolából a sporteredmények alapján a 2. helyen végeztünk, a magyar középiskolák között az elsők vagyunk! Sajnos az utóbbi két évben nem értékelték a középiskolákat.

A két nap alatt vendégeinket Andruskó Imre igazgató, dr. Édes Erzsébet és Fonód Tibor igazgatóhelyettesek, Fehér Erzsébet titkárnő, valamint a diákönkormányzat részéről Szántó Anna, Bernáth Bence, Kalmár Endre Félix, Klenkó Ádám, Radi Barbara és a Kaktusz című diákújságunk leköszönő főszerkesztője, Lénárt Dóra köszöntötte.

A Selye János Gimnáziumot 39 alapiskolából 162 kilencedikes diák és 102 kísérő látogatta meg e két nap alatt.

2016-tól egy korszerű, minden igényt kielégítő sportpálya várja a diákokat. A beruházásnak köszönhetően 1600 négyzetméternyi műfüves területet alakítottunk ki, körülötte rugalmas tartán futópályával. Kézilabda, kosárlabda és foci mellett a földbe süllyeszthető hálótartó oszlopoknak köszönhetően tenisz- és röplabdapályát is ki lehet alakítani. A múlt tanévben a Nyitra Megyei Önkormányzat döntése alapján 1,71 millió euró értékben felújítottuk, korszerűsítettük az iskola épületét.

A jó iskola és a helyesen megválasztott képzési forma döntően befolyásolhatja a diákok fejlődését és későbbi életútját.

PaedDr. Králik Zsuzsanna