Oktatás 2024. 06. 12.

Öregdiákok  köszöntése az Ipariban

„Nincsen  szebb kora  az  emberiségnek, mint  az  első  ifjúság  évei.
Azon  láncok, amelyek  akkor  köttetnek, nem  szakadnak  el  örökké.“

 A nagy  reformkori  költő,  Kölcsey  Ferenc   fent  idézett  gondolatainak   jegyében    nyitotta  ki   kapuját   június   8-án,  szobaton   délelőtt a komáromi  Gépipari  és   Elektrotechnikai  Szakközépiskola.  Jeles  rendezvény   színhelye   volt,  ugyanis   Szalai  Erika  mérnök  igazgatóhelyettes  alapos szervezőmunkájának  köszönhetően   163 öregdiák  vehette  át az  iskola   plakettjét, valamint  az   arany-, gyémánt-, illetve   vasmatúra  oklevelet.

Az  intézmény  igazgatója, Vetter  János  mérnök ünnepi   beszédében  nagy  tisztelettel üdvözölte  a   megjelent   ötven,  hatvan, illetve hatvanöt  éve   végzett  jubilánsokat. Az öregdiákok  nevében   Fekete  István  mondott  köszönetet  az  iskola   vezetőségének a találkozó    színvonalas megszervezéséért,  majd   nosztalgiával  és    szeretettel   emlékezett  a   régi   alma   materre, a  tanításra  és  a   diákélet   felejthetetlen   pillanataira.

A  Gépipari  és   Elektrotechnikai   Szakközépiskola    ennek  a  szép   tradíciónak  a   szellemében  minden   év   júniusában  már  hagyományszerűen  kinyitja   kapuit, megállítva  szárnyaló időt, felidézve az ifjúság emlékeit.                                                                      

PaedDr. Tóth  Katalin