Oktatás 2022. 10. 26.

Pénzforgatástan a Selye János Gimnáziumban

A múlt hét folyamán a komáromi Selye János Gimnázium végzős növendékei rendhagyó tanórákon tehettek szert pénzügyekkel kapcsolatos ismeretekre, gyakorlati alapú oktatáson keresztül.

Október tizenhetedike és huszonegyedike között a Selye János Gimnázium negyedik évfolyamának osztályai a hét egy-egy napján ismerkedhettek meg a Finančná sloboda (Pénzügyi szabadság) című társasjátékkal. A játék célja a fiatalok edukálása pénzügyekben a szórakozáson és a gyakorlati tapasztalatszerzésen keresztül. A fiatalok megismerkedhettek a részvények és kötvények világával, valamint betekintést nyerhettek egy hétköznapi háztartás működtetésébe. Eligazítást kaptak arról, hogy fiatal felnőttként milyen lehetőségeik vannak pénzkezelés terén.

A játékot több középiskolában is bemutatták, osztályonként a legjobban teljesítő páros pedig részt vehet a járási fordulón. A diákokat motiválta az országos fordulón megszerezhető értékes díjak, a versenyszellem csak hozzájárult ahhoz, hogy az elméleti tudást minél sikeresebben alkalmazzák a gyakorlatban.

Véleményem szerint az effajta foglalkozás nagyon hasznos a végzős diákok számára, akik már betöltötték tizennyolcadik életévüket és a főiskolával az anyagi függetlenedésüket is megkezdik.

Lénárt Dóra, a Selye János Gimnázium végzős diákja