Város 2013. 01. 17.

Szemét ügy!

A ország törvényhozó testülete, a nemzeti parlament sajnos eltörölte annak a lehetőségét, hogy az önkormányzatok a kommunális hulladékkezelésért helyi „szemétdíjként“ kirótt évi összegből általános kedvezményeket nyújtsanak a lakosok számára. A kedvezmény nagyságrendje eddig városonként változott, de legtöbb községben, városban egyáltalán nem volt kedvezmény. Komáromban eddig az előző évben a 62. életévüket betöltött lakosok voltak jogosultak – kivétel nélkül – 50%-os kedvezményre. Ez az alanyi jogú kedvezmény az új törvényi szabályozás értelmében megszűnt!

Ezek után csupán egyéni elbírálás nyomán, szociális alapon lehet kedvezményt kapni, mégpedig az igazolható egyéni vagy családi bevétel nagysága alapján. Azok részesülhetnek kedvezményben, akik hivatalosan bizonyítható havi jövedelme nem haladja meg az állam által meghatározott aktuális  létminimum összegét, ez jelenjeg 194,- euró. Az 50%-os kedvezményt úgy kérvényezhetik, hogy kitöltik a hivatali formanyomtatványt és hivatalosan igazolják a bevételük nagyságát (a kérvényhez mellékelik a szociális és munkaügyi hivatal igazolását).

szemet1

A törvény szigora miatt a kedvezmény immár nem vonatkozik automatikusan az egészségkárosultakra (rokantnyugdíjasokra) sem, hacsak nem tartoznak a szociálisan hátrányos személyek kategóriájába és a bevételük nem haladja meg a létminimum összegét.

Továbbra is megmaradt az 50%-os kedvezményezettség joga a városon kívül dolgozók számára, azonban feltétel az, hogy az adott helyen átmeneti lakhellyel rendelkezzenek. Hasonlóképpen a városon kívül tanulók is csak a teljes díj felét kötelesek kifizetni (ha éves szinten legalább 90 nap erejéig az adott helyen tartózkodnak), azonban a kedvezmény igénylése terén ez esetben két kategóriát különböztet meg a szabályrendszer. A 105 kilométernél közelebb tanulók (pl. Nyitra, Pozsony) a tanulmányok végzése hivatalos igazolása mellett kötelesek igazolni az átmeneti elszállásolás tényét is. Az ennél távolabb tanulók számára az elszállásolás igazolása nem kötelező.

A fenti kedvezmények igénylése a szociális jellegűvel megegyező módon formanyomtatvány kitöltése és a szükséges igazolások csatolása útján történik, mégpedig a változás tényét követő 30 napon belül, illetve legkésőbb a folyó év július 31-ig.

Mivel az év elején várható a legtöbb kedvezményigénylés, ezért az ügyintézés folyamatossága érdekében a Komáromi Városi Hivatal a januári hónap folyamán napi ügyfélfogadást biztosít.

(kr, sziakomarom, fotó: gepnarancs.hu)

Szólj hozzá!