Oktatás 2022. 08. 31.

TANTERMET NEVEZTEK EL KESZEGH ISTVÁNRÓL

Tantermet neveztek el Keszegh Istvánról – Tizenhat éves hagyomány folytatódott.

 „Az ünnep Isten ajándéka, mint a többi nap is, ami arra való, hogy a hétköznapi mivoltunkból kivetkőzve tiszteljük önmagunkban az Embert.” Wass Albert örökérvényű mondata érződött a Selye János Gimnázium falai közt augusztus 30-án, hiszen olyan nyugalmazott igazgatóról, pedagógusról neveztek el tantermet, aki szakmai tudásával, a magyar közéletben való tevékenységével beírta nevét az intézmény és a város történetébe.

A 2019-ben elhunyt Pro Urbe díjas matematika-fizika szakos kolléga, Keszegh István 1974-től 2014-ig állt a katedrán, igazgatóként  1985-től, ez idő alatt  az intézmény 20 osztályos gimnáziummá fejlődött.   

 Életpályáját Andruskó Imre igazgató úr összegezte, kiemelve a prágai egyetemi éveket, majd azt az 1980-tól kezdődő időszakot, melyben tanárként, igazgatóként is meghatározó szerepet töltött be. Nevéhez a matematikaolimpia megyei, országos és nemzetközi szintű sikerei kötődnek, melyek közül kiemelkedő a tokioi Nemzetközi Matematikaolimpia, ahol diákja a szlovák válogatott legeredményesebb versenyzője lett.

A legszebb eredménye fiához, Balázshoz kötödik, aki a Zrínyi Ilona  Nemzetközi Matematikaverseny Kárpát-medencei döntőjében abszolút győztes lett.  A tehetséggondozás terén elért eredményeiért megkapta a Szent Gorazd- emlékérmet, a Felvidéki Magyar Pedagógus-, a Beke Manó-, és  posztumusz Pro Urbe-Városért díjat. Közéleti tevékenységei közül  kimelkedik a Csemadok komáromi helyi szervezetében betöltött elnöki megbízatása 1993-2000 között. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapító tagja, később országos alelnöke volt.          

 A terem névadó ünnepségén a családtagokon kívül megjelentek volt kollégái, tanítványai, barátai, tisztelői. A család nevében Dr. Keszegh Margit, a tanár úr özvegye üdvözölte a jelenlévőket, meghatódva felidézve a régi emlékeket. Köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal, anyagiakkal járultak hozzá a terem létrejöttéhez, nem utolsósorban a kivitelezőknek, Szabó Attilának és Zoltán fivérének. A szalagátvágás előtt Keszegh István unokaöccse, Keszegh Béla, Komárom polgármestere is megosztotta személyes emlékeit a jelenlévőkkel. Nagybátyja példakép lehet a mai fiatal nemzedéknek is, hiszen látható, hogy kitartással, szorgalommal, akarattal meg lehet valósítani a kitűzött célokat.

                                                                                                                                           Andruskó Imre igazgató úr ahhoz a hagyományhoz kötötte a teremavatót, mely immár 16 éves, a lényege pedig, hogy az intézmény jeles tanárairól és kiemelkedő  diákjairól tantermet neveznek el.  A család a gimnázium aulájában megvendégelte a jelenlévőket, akik tiszteletüket tették a teremavatón.                                                                                                                                                                           Keszegh István tanár úr szimbolikus, de kézzel fogható üzenete az utókornak  az a  terem bejáratánál elhelyezett asztal, mely a sajátja volt, a rajta elhelyezett könyvekkel, logikai játékokkal együtt. Az ő szavaival élve: ,,A matematikát tanulni kell, és az sem baj, ha megérted.,,

 Farkas Adrianna, tanár