Város 2019. 06. 14.

Új főosztályvezetők a városi hivatalban

Az új városvezetés fokozatosan a hivatal minden főosztályvezetői posztjára pályázatot ír ki. A második körben három poszt lett meghirdetve.

Június elsejétől két újabb főosztályvezetője van a városnak, míg egy korábbi főosztályvezető megvédte a pozícióját.

A Hivatalműködtetési és Belügyi Főosztály élére két jelentkező volt, az öt tagú bizottság ajánlása alapján Tóth Gyöngyike került kinevezésre. Az új főosztályvezető közgazdaságtant tanult, legutóbb a Szociális Biztosító komáromi fiókjának gazdasági részlegét irányította.

Új személy került a Városüzemeltetési Főosztály élére is. Az értékelő bizottság két pályázó közül Marian Šulákot javasolta a posztra. Ő a Nyitrai Mezőgazdasági Egyetem gazdaságtudományi karán diplomázott, pár évig pénzügyi igazgatóként tevékenykedett a pozsonyi vízgazdálkodási vállalat egyik leányvállalatánál, legutóbb a Suez Environnement vállalat exkluzív független tanácsadójaként funkcionált.
A korábbi két főosztályvezető közös megegyezéssel távozott a városi hivatalból.

Továbbra is Szabó Ingrid vezeti a városi hivatal Fejlesztési és Vagyonkezelési Főosztályát,  egyedül pályázott.

„Bízunk benne, hogy az új főosztályvezetők új lendületet és hatékony átalakítást hoznak több területen. Szinte minden testületi ülésen jogos kritikát kapott a város informatikai rendszere, a hivatal belügyeiben is akadt több hiányosság. Ugyancsak számos kritikát kapott a szemételhordás, kátyúzás vagy a közterület takarítás. Szeretnénk ezeken a területeken jelentősen javítani” -mondta el Keszegh Béla polgármester.

A pályáztatások folytatódnak az Oktatási, Kulturális és Sport Főosztály, illetve a Szociális és Közigazgatási Főosztály vezető funkcióinak betöltésére.

Ugyancsak személycserék lesznek a Com-Media és a Calor városi cégek, továbbá a Városi Művelődési Központ (VMK) élén is. A VMK-t július elejétől Lakatos Róbert vezeti, a távhőkezelő vállalatot, a CALOR-t átmenetileg Balogh Béla vezeti, de pályázat van kiírva a vezetői posztra.A Com-Media élére a jelentkezési határidőig három jelentkezés érkezett, a júniusi testületi ülésen döntenek a képviselők, kire bízzák a városi média irányítását.