Város Dél-komárom 2018. 08. 23.

A hátrányos helyzetű diákokat támogatja Dél-Komárom

 

A (Dél)-Komáromi Szociális Közalapítvány támogatni kívánja a középfokú intézményekben, illetve a felsőoktatásban továbbtanuló komáromi fiatalok közül a szociálisan hátrányos helyzetű, tehetséges, szorgalmas diákokat.

Ennek érdekében pályázat tanulmányi ösztöndíjat hirdet a 2018/2019. tanévben.

Pályázni lehet:

  1. Magyarországi középiskolában nappali tagozaton tanuló komáromi fiataloknak, akiknek:
  • tanulmányi eredménye legalább 4,4; magatartásának minősítése legalább „jó”, közepesnél rosszabb jegye bizonyítványában nincsen,
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 70.000 Ft-ot.
  1. Magyarország bármely felsőoktatási intézményében nappali tagozaton tanuló komáromi fiataloknak, akiknek:
  • tanulmányi eredménye legalább 4,0
  • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem több 70.000 Ft-nál.

Az ösztöndíjat a tanév teljes időtartamára kapják az eredményesen pályázók. (10 hónap)

Az ösztöndíj havi összege középiskolai tanulók esetében havi 5000 Ft, felsőoktatási intézményben tanulók esetén 6000 Ft.

Az ösztöndíj második félévi folyósításához ismételten igazolni kell az egy főre jutó havi jövedelmet valamint az első félévi eredménynek is el kell érnie a fenti tanulmányi átlagot, melyet az oktatási intézmény által kiadott dokumentum bemutatásával igazolni kell. A magasabb egy főre jutó havi jövedelem illetve, alacsonyabb tanulmányi eredmény esetén a támogatást az alapítvány megszünteti.

Elsős középiskolások valamint elsőéves főiskolai és egyetemi hallgatók a sikeres felvételi értesítés alapján pályázhatnak. Esetükben a támogatás csak a második félévtől lehetséges, mivel a félévi teljesítmény alapján dönt a kuratórium annak folyósításáról.

Második félévben pályázatot benyújtani nem lehet.

A pályázatokról a Komáromi Szociális Közalapítvány kuratóriuma dönt, az eredményről 2018. október 31-ig értesíti az érintetteket.

További felvilágosítás az Alapítványtól (2900 Komárom, Szabadság tér 1.  Tel:34/541-352) kérhető.

A pályázati adatlap letölthető a következő linkről, illetve átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján is.

A pályázatokat Komárom Város Polgármesteri Hivatala Intézményi- és Pályázati Osztályán (2900 Komárom, Szabadság tér 1.), személyesen lehet benyújtani, 2018. szeptember 15-ig.