Oktatás 2024. 05. 10.

Ballagás a Selye János Gimnáziumban

Pax intrantibus, salus exeuntibus – Béke a belépőnek és üdv a távozónak! – Elbúcsúztak iskolájuktól a komáromi Selye János végzős diákjai

A Magyar Örökség Díjas Selye János Gimnázium 2023/2024-es tanévének ballagási ünnepségén – 2024. május 10-én – 117 fiatal felnőtt vett búcsút 8, ill. 4 év után a középiskolás évektől, tanáraiktól, a barátoktól.

Öt végzős osztály és osztályfőnökeik sorakoztak fel a több száz egybegyűlt előtt:
VIII. N osztály – osztályfőnök Záhorszky Zsuzsa tanárnő és 19 diákja,
IV. A osztály – osztályfőnök Hevesi Anikó tanárnő és 29 diákja,
IV. B – osztályfőnök Dr. Farkas Enikő tanárnő és 23 diákja,
a IV. C osztályfőnöke, Hevesi Petruf Alena tanárnő és 23 diákja
és végül a IV. D 23 ifjú hölgye búcsúzott iskolájától és osztályfőnökétől, Diósi Viktor tanár úrtól.

Ballagási ünnepségünket Naňo Nimród által tolmácsolt Márai Sándor-gondolatokkal kezdtük, majd a pár éve alakult Pusztaszer zenekarunk két tagjának előadását hallhatták. Mindketten, Hevesi Dániel és Szabó Emma is az alapítótagok közt voltak, ám nemcsak a IV. D-s Emma az egyetlen zenekari tag, aki negyedikesként alsóbb évfolyamos társaira hagyományozza a sikeres sulizenekart. A Pusztaszer elballagó, negyedikes alapítóinak – Žibrita Rebeka, Lebocz Zsombor – zongora, Baranyai Gergő – gitár, Kalmár Endre Félix – basszusgitár és technikus, Szabó Emma – ének, Bernáth Bence – dobok, zenekarvezető – megköszöntük a diákság nevében is a sok felejthetetlen fellépést, gimibulit.

Sok szeretettel és tisztelettel üdvözöltük vendégeinket:
Dr. Balogh Csaba urat, Magyarország szlovákiai nagykövetét
Tóth János professzor urat, a Selye János Egyetem rektorhelyettesét,
Barkó Ágoston bencés szerzetes atyát, tihanyi alperjelt, múzeumigazgatót, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanárát,
Gál Tamás Dosky- és Jászai Mari-díjas színművészt, a komáromi Jókai Színház igazgatóját,
Nyitra megye Önkormányzatának képviseletében és az iskolatanács tagjaiként köszöntöm iskolánk volt diákjait: Orosz Örs, Dr. Viola Miklós és Dr. Becse Norbert urakat.

Köszöntöttüktovábbá Szabó Árpád mérnök urat, a Király Püspök Alapítvány Kuratóriumának elnökét, Czifra György mérnök urat, az Alapítvány Kuratóriumának tagját, Dr. Ipóth Szilárd urat, aki az Ipóth-díjakat adta át, Olláry Viktor mérnök urat, a Nemzetközi Rotary Klubok Szövetségének képviselőjét, a Rotary-díj átadóját. Köszöntöttük körünkben Dr. Paraszti István édesanyját, Hanuliak Ildikó mérnöknőt, valamint Paraszti István volt osztálytársát, Balogh Enikő doktornőt.

Szintén megtisztelt bennünket Langschadl István mérnök úr, a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjai és Tanárai Baráti Körének elnöke, és Dr. Kalácska József tanár úr, a Baráti Kör alelnöke, valamint Boros Anna, gimnáziumunk szülői munkaközösségének elnökasszonya.

A gimnáziumi diáktársak nevében Nagy Kinga, VII.N-es diákunkbúcsúzott,míg a ballagó diákok nevében Gál Ádám Vajk osztotta meg gondolatait az ünneplő tömeggel.

A gimnázium és a tanári kar nevében Andruskó Imre igazgató úr köszöntötte az ünneplő végzősöket és szüleiket, utána Dr. Balogh Csaba nagykövet úr osztotta meg gondolatait, élményeit, hiszen ezen ünnepi pillanatoknak már részese volt: gyermekei baráti iskolánk, a budapesti Szent István Gimnázium diákjai, ballagói és érettségizői voltak.

A ballagási ceremónia izgalmas pillanatai következtek: a különböző díjak, elismerések átadása.

Elsőként az igazgatói dicséretek kerültek kiosztásra, ezzel jutalmaztuk azokat a végzősöket, akik kitűnő tanulmányi előmenetelük mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket. A 2023/2024-es tanévben a VIII. N osztályból Bödők Bernadett, Vida Krisztián és Vitálos Eszter Tünde, a IV. A osztályból Adamek Bianka, Bajcsi Boglárka, Borvák Barbara, Búzás Eszter, Csaplár Márton, Halász Sámuel, Komlósi Krisztián, Koncz Júlia Barbara, Kovács Kristóf, Lebocz Zsombor, Mészáros Ádám, Slezák Dóra, Veres Zoltán Benedek és Zács Ádám, a IV. B osztályból Molnár Dorottya, Szabó Dalma és Takács Péter, a IV. C osztályból Bencsik Jázmin, Hovany Dóra ésŽibrita Rebeka részesültek igazgatói dicséretben. Oklevelükhez az öregdiák-egyesület ajándékkönyvét is megkapták.

A Király Püspök Alapítvány célja a tehetséges diákok támogatása a továbbtanulásban. Az Alapítvány díjában osztályonként 1-1 tanuló részesült: az VIII. N osztályból Fekete Lujza, a IV. A osztályból Halász Sámuel, a IV. B osztályból Pécsi Virág Veronika, a IV. C osztályból Tóth Nikolett és a IV. D osztályból Kétyi Emma.

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub évente jutalmazza a negyedik évfolyam legjobb sportolóit. Klapka György-díjban részesült ebben a tanévben Szabó Emma a IV. D-ből, továbbá Vida Krisztián, VIII. N osztályos tanuló.

Szintén kimagasló sporteredményekhez kötődik az Ifjú Tehetség Díj. Olyan ballagó diákunk kapja, aki sporteredményeivel országos, ill. nemzetközi szinten is öregbítette iskolánk hírnevét. Az elismerést idén Žibrita Rebeka, a IV. C osztály tanulója kapta.

Gimnáziumunk Szülői Munkaközösségének díját két végzős diákunk kiemelkedő tanulmányi eredményeiért és iskolán kívüli tevékenységéért kapta. A díjazott diákok a magyar nyelvi versenyekben értek el kimagasló eredményeket, országos 1. és Kárpát-medencei 2. helyezettként. A díjazottak Adamek Bianka és Búzás Eszter IV. A osztályos tanulóink lettek.

Ipóth Barnabás, iskolánk volt tanára, igazgatója 2003-ban díjat alapított. Az évente kiosztásra kerülő díjban a Matematika- és Fizikaolimpia országos döntősei, a kerületi forduló 1-3. helyezettje, valamint az anyanyelvi versenyeken legsikeresebben szereplő diák részesül. Ipóth igazgató úr halála után fia, Dr. Ipóth Szilárd a család támogatásával folytatja a szép hagyományt, támogatva ezzel a legtehetségesebb tanulókat.

Az idei tanév Ipóth Barnabás-díjasai:
Bajcsi Boglárka, Kovács Kristóf, Mészáros Ádám, Slezák Dóra, Tárnok Ede, Veres Benedek Zoltán.

Palinay Gyula bencés diákként 1930-ban érettségizett gimnáziumunkban, a családtagok hagyományteremtő szándékkal alapították ezt a díjat, mellyel évente kiváló tanulmányi eredményt elért végzős tanulót támogatnak. A 2023/2024-es tanév Palinay Gyula-díjasa Pécsi Virág Veronika IV. B osztályos tanuló.

A Paraszti István-díjat Dr. Paraszti István volt gimnazistánk emlékére diáktársai és szülei hozták létre, támogatva ezzel olyan kimagasló tehetségeket, akik orvosi pályára készülnek, ösztönözve őket a további sikerekre. Az idei díjazott Baranyai Gergő IV. A osztályos tanulónk lett.

Rotary-díjjal jutalmaztuk a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményeket elért diákunkat. Az idei tanév Rotary-díjasa Borvák Barbara IV. A osztályos tanuló lett.

Két diákunk munkáját az Ifjú Technikus Díjjal jutalmaztuk:az egyik egy hölgy, Balla Viktória a IV. D-ből,a másik egy fiatalember, Kalmár Endre Félix a IV. A-ból került ki.

Értékes ajándékkal, egy gyönyörű kiállítású könyvvel érkezett volt diákunk, Orosz Örs, a Sine Metu Társaság elnöke. Három tehetséges, iskolánk életében kitűnő szervező-, kulturális, közéleti munkát kifejtő diákunk kapta a Szlovákia – a történelmi Felvidék műemlékeinek képes enciklopédiája című Sine Metu által gondozott könyvet. A díjazottak: Drozd Ádám VIII.N, Klenkó Ádám, IV. A és Marosi Botond Máté IV. C osztályos tanulóink voltak.

A Diákönkormányzat a Dök-díjjal köszönte meg elődeik, társaik eddigi munkáját, a biztos alapokat, melyekre a mindenkori elnök és a vezetőség is bátran építhet. A díjat Szántó Anna volt elnök a IV. C-ből és Jancsík Dóra IV. B-s diákunk kapta.

Végül következett a gimnázium egyik rangos díja, a Kaszás Attila-díj, mellyel több éve, a hagyományt követve amatőr diákszínjátszóink egyikét jutalmazzuk. A Kaszás Attila-díjat minden évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott színészi teljesítmény alapján ítéli oda a Gimisz rendezője, Bajkai Csengel Mónika. A rendező döntése alapján az idei Kaszás Attila-díjat Gál Ádám Vajk kapta.

Nem minden évbe történik meg, hogy a Selye János Gimnázium legrangosabb díját a Selye-díjat a ballagási ünnepségen adjuk át. Erre az a magyarázat, hogy nem csak végzős diák kaphatja meg ezt az elismerést. De idén ez úgy esett, hogy egy negyedikes diák lett az iskolánk névadójáról elnevezett Selye-díj büszke tulajdonosa: Mészáros Ádám a IV. A-ból.

Sok-sok díj, elismerés talált gazdára a diákok között, végezetül Andruskó Imre igazgató úr a pár éve elkezdett hagyományt folytatva egy kis ajándékcsomaggal, ill. elismerő, őszinte kézfogással fejezte ki azoknak a szülőknek a köszönetét, akik hosszú éveken keresztül anyagilag-erkölcsileg támogatták iskolánkat, és gyermekeik, sőt a családból több generáció is a Selye János Gimnázium diákja volt. Boros Annának, Mészáros Róbertnek, dr. Stirber Zoltánnak, Szántó Ivettnek és Noszkai Ágnesnek köszönte meg a támogatást.

Az utolsó szó jogán Szántó Anna vezényletével az öt osztály egy közös táncot mutatott be, mely hűen mutatta a közösség összekovácsoló erejét, mely Ottlik Géza szerint kevesebb a barátságnál, de több a szerelemnél!

A Szózat hangjai után ballagó diákjaink az alma materből elindultak a város szívébe: a Megye utcán át a Klapka térig, a várvédő tábornok szobránál Komárom város polgármestere, iskolánk volt diákja, tanára, Keszegh Béla úr várta őket. Ő is köszöntötte, illetve búcsúztatta a 117 végzősünket, hiszen többen ma nemcsak iskolájuktól, a gimitől váltak meg, hanem magától a várostól is elköszöntek. A Szózat közös eléneklése után tisztelegtek Jókai Mór és Szent István szobra előtt, s így érkeztek vissza utolsó, közös útjukról (volt) iskolájukba.

Egy József Attila-idézettel indítottuk útjukra fiataljainkat:
„Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kisérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!”

Spátay Adriana, a Selye János Gimnázium tanára