Mix 2021. 06. 30.

Elballagtak a Selye János Gimnázium végzősei

„Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva a szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve!” (Szent-Györgyi Albert).

A 2020/2021-es tanév sajnos minden végzős diákunk számára mást hozott a remélt és tervezett eseményeket illetően. Felsorolni is fájó, mennyi életre szóló emlékkel lett szegényebb ez a generáció: elmaradt szalagkitűzés, a szalagavatói bál izgalmai, Gimisz előadás…Másodízben is eltörölték az érettségi vizsgákat, ami olyan megmérettetés, mely tapasztalatot, megerősítést ad, hogy a tanulásba fektetett idő és energia megtérül. Egyedül a ballagás öröme adott vigaszt és némi elégtételt diákjainknak. Ezt érezheti az a 82 gimnazista, akik 4, illetve 8 év után a mai napon búcsúztak az alma matertől. Igaz, nem először fordul elő, hogy a gimnázium falai közt elmaradt az érettségi. A bencés gimnáziumban 1944-ben érettségiztek utoljára, majd a hontalanság éveit követően először 1951-ben. Ballagóinkba valószínűleg úgy ivódik be ez a 4, illetve 8 év, mint még soha talán az elmúlt évtizedekben.

Az intézmény 82 gimnazistája ezen a napon búcsúzott az alma matertől. Elsőként meghívott vendégeinket üdvözöltük: dr. Bukor József urat, a Selye János Egyetem rektorhelyettesét, Czifra György mérnök urat a Király Püspök Alapítvány Kuratóriumának tagját, Tárnok Magda mérnöknőt, a Szülői Munkaközösség elnöknőjét, Olláry Viktor mérnököt, a Rotary Szövetség elnökségi tagját. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körét képviselő Langschadl István elnök urat, valamint dr. Kalácska József alelnököt.

A diákok nevében rövid kultúrműsorral Koczkás Eszter III.B, Bangha Roland VII.N és Szalay Mátyás III.A kedveskedtek a végzősöknek. A 3. évfolyam nevében Mikulec Amina III.B búcsúztatta a ballagókat, a végzősök nevében mondott búcsúbeszédet Szarka Beáta IV.A, majd Andruskó Imre, az iskola igazgatója búcsúzott végzőseinktől:

„…úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban – ezek Ferenc pápa szavai. Kedves «karantén» ballagó diákok! 2006-ban Habsburg Ottó volt a 370 éves múltra visszatekintő Selye János Gimnázium vendége, aki a következőképpen fogalmazott: «Az a jó európai, aki vállalja nemzetiségét, anyanyelvét, hazáját, a mi esetünkben szülőföldjét.» Ne féljetek vállalni magyarságunkat, anyanyelvünket, közösségünket, a szlovákiai magyarok közösségét. Ne féljetek minden körülmények között ragaszkodni a nemzeti identitásunkhoz, hagyományainkhoz, az anyanyelven történő oktatáshoz, a magyar kultúra ápolóihoz. Minden évben elmondom: ne féljetek gyermeket vállalni, ne mondjatok le a gyermekvállalás gyönyörűségéről. Mert gyermek, gyermekek nélkül nincs szlovákiai magyar jövő, nincs magyar óvoda, nincs magyar iskola.” Az igazgató urat követően Bukor József rektorhelyettes üdvözlő szavait hallhattuk.

Ezután következtek a díjazottjaink.

Igazgatói dicséretben részesültek azok a tanulók, akik kitűnő tanulmányi eredmények mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket: Tóth Borbála és Csomor Eszter VIII.N, Jakab Béla, Domonkos András és Beke Zsolt IV.A, Pálmay Anikó IV.B, Bielik Kevin és Kovalik Kapusňák Sabina IV.C. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre nevében Langschadl István elnök és Kalácska József alelnök könyvajándékban részesítette a díjazottakat.

Az iskolánk mellett működő Klapka György Sportklub évente jutalmazza a legjobb negyedikes sportolókat. Követelmény a sokoldalúság, az iskola méltó képviselete, a kimagasló sporteredmények. Klapka-díjban részesült: Beke Zsolt, IV.A osztályos tanuló valamint Garai Emese IV.B osztályos tanuló. A díjat átadta dr. Gyurenka István tanár úr.

Az Ipóth-díjat Ipóth Barnabás hozta létre, támogatva ezzel a kimagasló tehetségeket. Díjazottunk: Beke Zsolt IV.A, a díjat átadta Hevesi Anikó, a fizika tantárgybizottság vezetője.

Palinay Gyula-díjat 4. alkalommal adományozzuk. Idén Jakab Béla IV.A osztályos tanulónk kapta, aki a megyei elnök elismerésében is részesült, és szintén megkapta az SZMPSZ 2021 Tehetségdíját.

Paraszti Istvánról, fiatalon elhunyt diákunkról elnevezett díjat volt diáktársai és szülei hozták létre, orvosi pályára készülő tehetséges diákok számára. A díjat ebben a tanévben Borvák Annamária VIII.N. A díjat átadták Hanuljak Ildikó a család képviseletében, valamint dr. Balogh Enikő az osztálytársak nevében.

Idén DÖK-díjban részesültek: Kósa Réka és Zsidek Viktor IV.C, illetve Szarka Beáta IV.A osztályos tanulók. A díjakat átadta Mikulec Amina, a diákönkormányzat elnöke.

Kaszás Attila-díjban idén Szarka Beáta IV.A osztályos tanulónk részesült. A díjat Bajkai Csengel Mónika, a Gimisz színjátszó csoportunk vezetője adta át.

A Szülői Munkaközösség díját idén Sméja Tímea IV.B és Meszlényi Márk IV.C kapták, a díjakat Tárnok Magda, a szülői szövetség elnöke adta át.

A Király Püspök Alapítvány-díjával tehetséges tanulóinkat támogatjuk továbbtanulásukban. Az Alapítvány díjazottja: Lukovics György IV.A, Pinke Vivien IV.B, Tárnok Zsófia IV.C, Kráľ Dávid VIII.N; az ösztöndíjakat átadta Czifra György, a Király Püspök Alapítvány kuratóriumának tagja. Idén szerencsedíjban Zsidek Viktor IV.C osztályos tanulónk részesült.

Rotary-díjakkal a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményt elérő diákjainkat jutalmazzuk. A díjat Andruska Emese IV.B kapta. A díjat átadta Olláry Viktor a Rotary Szövetség elnökségének tagja.

Idén Pro Patria Díjban részesült Domonkos András IV.A osztályos tanulónk.

Díjazottjainknak szívből gratulálunk!

Az elején Nobel-díjas tudósunktól idéztem, zárszóként pedig iskolánk névadójának, Selye János professzornak hangozzék el az útravaló gondolata: „A tökéletesség nem létezik, de mindenfajta teljesítményből van csúcsteljesítmény. Elégedj meg azzal, hogy afelé törekszel!”

Ballagó Diákjaink! Isten Veletek!

Dr. Farkas Adrianna, magyartanár, a IV. A osztály osztályfőnöke

Fotók: RNDr. Holczhei Árpád