Mix 2020. 07. 02.

Ballagás a Selye János Gimnáziumban – kicsit másképp

Újrakezdés – ebben az évben talán ez lehetne az alcíme június 30-nak intézményünkben. Újrakezdés egy megbillent világban. Egy olyan világban, ahol a társasági távolságtartás nehezebben szüli a válaszokat. Ennek az újrakezdésnek egy szelete, talán már nem is remélt szelete volt a Selye János Gimnázium 2019/2020-as tanévének ballagási ünnepsége ezen a napon. Az intézmény 136 gimnazistája ezen a napon búcsúzott az alma matertől. Elsőként meghívott vendégeinket üdvözöltük: dr.Juhász György urat, a Selye János Egyetem rektorát, Szabó Árpád mérnök urat, a Király Püspök Alapítvány Kuratóriumának elnökét,Tárnok Magda mérnöknőt, a Szülői Munkaközösség elnöknőjét, dr. Ipóth Szilárdot, az Ipóth-díj átadóját, Olláry Viktor mérnököt, a Rotary Szövetség elnökségi tagját, Dobai Tibor mérnököt, szintén a Szövetségből. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körét képviselő Langschadl István elnök urat, valamint dr. Kalácska József alelnököt.

A 3. évfolyam nevében Andruska Emese búcsúztatta a ballagókat, majd Andruskó Imre, az iskola igazgatója búcsúzott végzőseinktől:

„…úgy gondoltuk, örökre egészségesek maradunk egy beteg világban – ezek Ferenc pápa szavai. Kedves «karantén» ballagó diákok! 2006-ban Habsburg Ottó volt a 370 éves múltra visszatekintő Selye János Gimnázium vendége, aki a következőképpen fogalmazott: «Az a jó európai, aki vállalja nemzetiségét, anyanyelvét, hazáját, a mi esetünkben szülőföldjét.» Ne féljetek vállalni magyarságunkat, anyanyelvünket, közösségünket, a szlovákiai magyarok közösségét. Ne féljetek minden körülmények között ragaszkodni a nemzeti identitásunkhoz, hagyományainkhoz, az anyanyelven történő oktatáshoz, a magyar kultúra ápolóihoz. Minden évben elmondom: ne féljetek gyermeket vállalni, ne mondjatok le a gyermekvállalás gyönyörűségéről. Mert gyermek, gyermekek nélkül nincs szlovákiai magyar jövő, nincs magyar óvoda, nincs magyar iskola.”Az igazgató urat követően Juhász György rektor üdvözlő szavait hallhattuk.

Ballagóinkba valószínűleg úgy ivódik majd be ez a 4 év, mint még soha az elmúlt évtizedekben. A végzősök nevében elmondott búcsúbeszédben is ez volt érezhető, melyet Oros Boglárka Sára, a IV.A osztály diákjától hallhattunk: „Édesapám mindig azt mondta, hogy a középiskolás éveim lesznek a legmeghatározóbbak. Igaza lett. Minden beszélgetés, minden tapasztalat, a kapcsolatok tanárainkkal, barátainkkal hozzátettek jellemünk fejlődéséhez. Az utolsó hónapok távolsága persze csorbít az emlékeinken, a közös élményeken, de rájöttem, hogy minden úgy jó, ahogy van, és még ez a «lecke» is javunkra válik majd. Hálás vagyok és leszek azért, hogy a Selye János Gimnázium diákja lehettem, hálás vagyok, hogy az életemből 4 évet itt tölthettem. Az érettségi találkozókon pedig majd arra is emlékezünk, hogy a „nemérettségiző” nemzedék voltunk ugyan, de igazából ekkor nőttünk fel, és tanultuk meg értékelni a barátságokat, a szabadságot és azt, hogy szerethetünk.”

Diákunk megható, mindent elmondó szavai után következett a díjak átadása:

Igazgatói dicséretben részesesültek azok a tanulók, akik kitűnő tanulmányi eredmények mellett hazai, illetve nemzetközi tantárgyversenyeken értek el kimagasló eredményeket: Jánosdeák Márk, Kamocsai Anna, Kovarčík Sára, Pinke Andrea – VIII.N, Bajcsy Tünde, Koncser Viktória, Kozmér Barbara, Lengyel Barbara, Oros Boglárka Sára, Vajda Marián – IV.A, Fonód Lilla, Gál Réka Ágota – IV.B, Fehér Fruzsina Anna, Králik Máté, Majtán Flóra, Šenkár Viktória – IV.C, Dékány Barbara, Juhász Eszter, Pivoda Vivien, Terbák Enikő Krisztina – IV.D. A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre nevében Langschadl István elnök és Kalácska József alelnök könyvajándékban részesítette a díjazottakat.

A Király Püspök Alapítvány célja a tehetséges diákok támogatása a továbbtanulásukban. Az Alapítvány díjában részesült: Šagát Edina (VIII.N), Rancsó Sarolta (IV.A), Fonód Lilla (IV.B), Králik Máté (IV.C) és Terbák Enikő Krisztina (IV.D). Az ösztöndíjakat átadta Szabó Árpád, a Király Püspök Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az iskolánk mellett működő Klapka György sportklub évente jutalmazza a legjobb negyedikes sportolókat. Követelmény a sokoldalúság, az iskola méltó képviselete, a kimagasló sporteredmények. Idén Klapka-díjban Fehér Fruzsina Anna (IV.C) és Sánta János (IV.A) részesültek.

Az Ipóth-díjat Ipóth Barnabás hozta létre, támogatva ezzel a kimagasló tehetségeket. Díjazottjaink: Pinke Andrea (VIII.N), Jánosdeák Márk (VIII.N) és Lengyel Barbara (IV.A). A díjat dr. Ipóth Szilárd, a díjalapító fia és Hevesi Anikó tanárnő adta át.

A Palinay Gyula-díjat harmadik alkalommal adományoztuk. Idén Szakáll Lili IV.A osztályos tanuló kapta.

A Diákönkormányzatban végzett tevékenységéért Juhász Eszter (IV.D), Koncser Viktória (IV.A) és Šenkár Viktória (IV.C) DÖK-díjat kapnak. A díjat átadta Mikulec Amina (II.B), a DÖK elnöke.

Rotary-díjakkal a kultúra, az anyanyelv ápolása terén kimagasló eredményt elérő diákjainkat jutalmazzuk. A díjakat Oros Boglárka Sára (IV.A) és Mezőszállási Márk (IV.D) kapták. A díjakat átadta Olláry Viktor a Rotary Szövetség elnökségének tagja. Dobai Tibor Bajcsy Tündét és Oros Boglárka Sárát irodalmi díjban részesítette a kultúra terén és a Lírai Színpadban végzett tevékenységükért.

A Szülői Munkaközösség díját Kozmér Barbara (IV.A) és Kováč Szilárd (IV.A) kapták. A díjakat Tárnok Magda, a Szülői Szövetség elnöke adta át.

Paraszti Istvánról, a fiatalon elhunyt diákunkról elnevezett díjat volt diáktársai és szülei hozták létre, orvosi pályára készülő kimagasló eredményeket elérő diákok számára. A díjat ebben a tanévben Juhász Eszter (IV.D) kapta. A díjat átadták Hanuljak Ildikó és Zoltán, a család képviseletében valamint dr. Balog Enikő.

Idén immár 13. alkalommal jutalmaztuk amatőr diákszínjátszóink egyikét. A Kaszás Attila-díjat minden évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott kimagasló színészi teljesítmény alapján ítéli oda a kuratórium. Kaszás Attila-díjat kapott az Anconai szerelmesek című darabban nyújtott teljesítményéért Gál Réka Ágota /IV.B/. A díjat Bajkai Csengel Mónika távollétében igazgató úr adta át.

Idén Pro Patria Díjban részesült Kovarčík Sára (VIII.N) tanulónk.

Az iskola legnagyobb díját, a Selye János-díjat Pinke Andrea .az oktávo osztály diákja kapta.

A Szózat hangjai után a ballagók a Klapka térre vonultak, ahol Lakatos Áron hegedűszólója hangzott el, ill. a polgármester úr rövid köszöntő szavai. Részlet a zárszóból: ,,Az elején Vörösmarty Mihály versének kérdését tettem fel, felróva talán a Sorsnak, hogy milyen nehéz is most Nektek a válaszadás. Ha belegondoltok, ennek a széttagoltságnak, amit most meg kellett élnünk-élnetek, akár gyógyulást hozó üzenete is lehet Számotokra! Felnyitja a szemeket, hogy a szívek is megnyílhassanak! Megtanuljuk talán, hogy meg kell küzdeni magunkért, embertársainkért! Ne engedjétek el egymás kezét, még akkor sem, ha most nem tudjátok szemtől szemben megszorítani, megsimogatni! Ez legyen az ÜZENET számotokra, melyet továbbvisztek és adtok, és ez legyen a válasz Vörösmarty kérdésére is: „Mi dolgunk-mi dolgotok a világon?” Ezzel „ballagjatok” el a Selye János Gimnázium falai közül 2020. június 30-án, történelmet írva! Isten Veletek!

(Farkas Adrianna, a Selye János Gimnázium magyartanára)