Mix 2018. 06. 04.

Egy képzéssel két diplomát is kézhez kaphatnak a Selye János Egyetem hallgatói

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara a gödöllői Szent István Egyetemmel együttműködve Vidékfejlesztés szakot indít, míg a budapesti Corvinus Egyetemmel karöltve Kereskedelem és marketing szakot kezd a 2018/2019-es akadémiai évben. Jelentkezni június 30-ig lehet. 

A Vidékfejlesztés újonnan akkreditált alapszintű tanulmányi programon a képzés három és fél éves, mely során a hallgatók ismereteket szereznek a vidékfejlesztés európai normáiról, az agrárgazdaságról, a vidékfejlesztési programok tervezésesről és megvalósításáról. A Selye János Egyetem célja, hogy e szakon a hazai agráriumnak képezzen olyan szakembereket, akik lendületet adnak az ágazatnak. A Vidékfejlesztés szakot elvégző szakembereknek módjukban áll a termelésben, az agrárium háttérszakágaiban, mint a logisztikában, vagy az agrárturizmusban is elhelyezkedni.

A Kereskedelem és marketing szak is hiánypótló, Szlovákiában magyar nyelven egyedül a komáromi Selye János Egyetemen szerezhetnek képesítést ebben a szakirányban. Az újonnan akkreditált szak elvégzésének időtartama három és fél év, mely során a hallgatók szlovákiai és magyarországi tanároktól kapnak nemzetközileg elismert tudást. Ezzel a tanulmányi programmal a Selye János Egyetem nem titkolt célja, hogy nemzetközi szintű, a szlovák és a magyar nyelv mellett legalább egy idegen nyelvet bíró közgazdász utánpótlást neveljen Szlovákiában.

A Selye János Egyetem és a Szent István Egyetem, illetve a SJE és a Corvinus Egyetem közti megállapodások révén, a közös képzésekben résztvevő hallgatók mindkét egyetem oklevelét kézbe vehetik majd a tanulmányaik sikeres teljesítése után.

Június 30-ig a – meghosszabbított jelentkezési határidőig – a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara Alkalmazott informatika és Vállalati gazdaságtan és menedzsment tanulmányi programjaira is lehet jelentkezni.

Bővebb információ: a Gazdaságtudományi Kar Tanulmányi Osztályán
tanulmanyi.gtk@ujs.sk, 035/3260 631 és a kar honlapján.