Oktatás 2023. 06. 28.

Egyetemi börze a Selye János Gimnáziumban

Június 23-án a Selye János Gimnáziumban ismét megrendezésre került a már hagyománnyá vált egyetemi börze. Az esemény célja felvilágosítást adni az egyetemei tanulmányokról, felvételi kritériumokról és a főiskolás életről, illetve segítséget nyújtani azon harmadik évfolyamos tanulóknak – öt osztály 120 diákjának –, akik még nem határozták el, merre, milyen irányban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Az idei börzén hat egyetem és egy szakkollégium mutatkozott be: a győri Széchenyi István Egyetem, a nyitrai Konstatin Filozófus Egyetem, a pozsonyi Comenius Egyetem, a komáromi Selye János Egyetem, a brünni Műszaki Egyetem (Vysokí učení technické), a gödöllői Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem és a pozsonyi Szakkollégium.

A győri Széchenyi István Egyetemen működő szakokról, képzésekről Farkas Kriszta adott elő a tanulóknak. Fontos információkat tudhattak meg nemcsak a jelentkezéssel kapcsolatban, hanem a külföldi diákoknak szükséges pontrendszerről is.

A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának munkáját Dr. Gergely Viktória külkapcsolatokért felelős dékánhelyettes sokszínű prezentációja tette életszerűvé. PhDr. Martina Taneski, PhD, a bölcsészkar képviselője elmondta, hogy a tanulás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a diákélet megszervezésére, és a különböző projektekbe való bekapcsolódásra.

A pozsonyi Comenius Egyetem Matematika, Fizika és Informatika Karának képviseletében PaedDr. Kiss Tünde, PhD. érkezett. Ismertette a felvételi eljárásokat és a választható szakokat, valamint hangsúlyozta, hogy tanulmányaik befejezése után a hallgatóknak nem jelent problémát végzettségüknek megfelelő munkakörben elhelyezkedni. A Természettudományi Karon folyó kutatómunkáról Záhorszky Mónika tartott beszámolót. Mindkét előadó a Selye János Gimnázium volt diákja.

A Selye János Egyetem Közgazdaság Tanszékének dékánhelyettese, PhDr. Korcsmáros Kahler Enikő PhD. elmondta, hogy az egyetem egyik nagy előnye, hogy a magyar nyelvű tanulmányok mellett a teljes körű ügyintézés is magyar nyelvű, valamint az, hogy a nappali tagozatos hallgatók tandíjmentesen végezhetik el a képzéseket. Ezután PaedDr. Baka Patrik, PhD. bemutatta a Tanárképző Kar oktatási rendszerét, majd Marák László, PhD. professzortól hallhattak a diákok érdekességeket az informatikával kapcsolatban. Mgr. Polya Katalin PhD. a Református Teológiai Kar előnyeit ismertette a tanulókkal.

Idén első alkalommal vett részt börzénken a brünni Vysokí učení technické volt diákunk, Szarka Beáta képviseletében. Beáta nemcsak az egyetemen folyó munkát mutatta be, hanem kitért a többi, városban működő egyetem oktatási rendszerére is, valamint felvázolta a tanulóknak a csehországi diákélet lehetőségeit.

Szintén első alkalommal mutatkozott be iskolánkban a gödöllői Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem. Dr. Szabó Anna érdekes prezentációja több diákot is megszólított.

A pozsonyi Szakkolégium képviseletében Bangha Roland és Kontra Martin Róbert, iskolánk tavaly érettségizett diákjai érkeztek. Felvázolták a szakkollégiumi élet pozitív oldalait, és ismertették a felvételi kritériumokat.

Az egyetemek bemutatkozása után diákjainknak lehetőségük volt egyenként vagy kisebb csoportban, bővebben informálódni az általuk érdekesnek talált szakokról.

PaedDr. Matus Alica