Város 2018. 07. 16.

Értesítés a burkolatok tisztításáról

Komárom város értesíti a Lakosságot, hogy minden hét

  • keddjén 7:00 – 8:00 óra között burkolattisztításra kerül sor a Duna rakpart Csillag utca – Eötvös utca közti szakaszán.
  • keddjén 8:00 – 9:00 között burkolattisztításra kerül sor a Eötvös utca egyirányú szakaszának jobb oldalán, a Fürdő utcától a Lúdpiac térig.
  • szerdáján 7:00 – 8:00 között burkolattisztításra kerül sor az Eötvös utca egyirányú szakaszának bal oldalán, az Ispotály utcától a Štúr utcáig (Menház után).

Kérjük Önöket, hogy a megadott időpontokban tegyék szabaddá a parkolóhelyeket, s vegyék figyelembe a kihelyezett „megállni tilos“ táblát és annak kiegészítő tábláját.

(komarno.sk)