Mix 2021. 08. 31.

Felavatták a Selye János Gimnáziumban az Ipóth-termet

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Juhász Gyula gondolatával kezdődött el a megemlékezés és teremavató ünnepség 2021. augusztus 27-én a Selye János Gimnáziumban. Megemlékeztünk RNDr. Ipóth Barnabásról, aki diákként kezdte középiskolai tanulmányait ebben az intézményben, majd tanára volt, végül igazgatóként vezette szeretett iskoláját. A család, az örökösök anyagi támogatásával megújult a fizikai szaktanterem, mely mostantól az Ipóth-terem nevet viseli – a gimnázium így is tiszteleg egykori tanára, igazgatója előtt.

A fizikum folyosóján az iskola tanári kara, nyugdíjas kollégái, barátok, ismerősök várták és köszöntötték iskolánk 2017-ben elhunyt volt igazgatójának, Ipóth Barnabásnak családját: az özvegyet, Ipóth Éva asszonyt, gyermekeiket, Ipóth Tímeát és Ipóth Szilárdot, az unokákat, családtagokat.

Megjelent Keszegh Béla Komárom város polgármestere, aki diákként és kollégaként is visszaemlékezett Ipóth Barnabásra. Virágcsokorral és kedves szavakkal köszöntötte a nemrégiben születésnapját ünneplő Éva asszonyt.

A vendégek közt köszöntöttük Varga Tamás és Ondrej Gajdáč urakat, városunk alpolgármestereit, Bajkai Jánost, a Komáromi Városi Hivatal oktatási főosztályának vezetőjét, valamint Andruskó Imrét, gimnáziumunk igazgatóját.

Az ünnepélyt Andruskó Imre nyitotta meg, majd Hevesi Anikó, iskolánk fizika szakos tanára szólt röviden Ipóth Barnabás életútjáról. Mindkét megemlékezés nagyon személyes és megható volt, hisz nemcsak diákként szerettette meg velük a fizikát, hanem osztályfőnökük is volt, majd később kollégaként, ill. igazgatójukként dolgoztak együtt.

Hevesi tanárnő pár életrajzi adatot mondott el RNDr. Ipóth Barnabásról, aki 1958-ban érettségizett iskolánkban. A pozsonyi Komenský Egyetemen 1965-ben szerzett egyetemi képesítést tudományos fizikából. 1969-ben tért vissza szülőföldjére, szeretett gimnáziumába, ahol fizika szakos tanárként dolgozott.

Magánéletében biztos pontot jelentett felesége, Éva; házasságukból két gyermekük született, majd négy unokával bővült a család.

Doktori címét 1983-ban szerezte a pozsonyi Komenský Egyetemen. A fizikaolimpia országos bizottságának tagjai közé választották, s e testületben 2000 óta elnökségi tag is volt.

1991-ben nevezték ki a komáromi Magyar Tannyelvű Gimnázium igazgatójának. Hevesi Anikó kiemelte, hogy nagyon sok kezdeményezés, fejlesztés fűződik a nevéhez. Az ő javaslatára vette fel az intézmény Selye János nevét 1995-ben. Neki köszönhetően indult meg az intézményben 1992-ben a nyolcosztályos gimnáziumi képzés. 1992-ben újjáélesztette Komárom egyik legrégebbi, az 1814-ben alapított Király Püspök Alapítványt, amely mindmáig a tehetséges és a szociálisan hátrányos helyzetű diákokat támogatja. Az ő javaslatára áll a gimnázium udvarában Király József szobra is. 1993-ban Kiss Péntek Józseffel együttműködve útjára indította a Gimisz diákszínjátszó csoportot. 2003-ban alapította a mai napig kiosztásra kerülő, pénzjutalommal járó Ipóth Barnabás-díjat, amelyet minden évben a matematika-, a fizika- és a kémiaversenyeken, valamint a magyar nyelv és irodalom versenyein kiváló eredményt elért selyés gimnazistáknak ítélnek oda.

A fizika népszerűsítésének, új módszerek kidolgozásának és a tehetséggondozás terén elért eredményeinek elismeréseként több kitüntetésben részesült. Ezek közül a legbecsesebb az 1989-ben kapott „Példás tanító” elismerés, valamint a 2000-ben neki ítélt Szent Gorazd-emlékérem; 2013-ban pedig megkapta a Pro Urbe – Komárom Városáért kitüntető díjat is.

Az örökösök, a család képviseletében megszólaló Ipóth Szilárd hangsúlyozta, hogy a fizikai szaktanterem korszerűsítése akár édesapja szívügye is lehetne, hiszen tanárként, osztályfőnökként és igazgatóként is igényessége, hihetetlen munkakedve a diákjait is arra ösztönözte, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból. Pályafutása alatt nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, vallotta, hogy a legerősebb fegyver az életben a tudás.

Az ünnepélyes teremavatót – szintén az Ipóth család támogatásával – egy baráti összejövetel követett.

A Selye János Gimnázium nevében hálás szívvel köszönjük az Ipóth családnak az erkölcsi és anyagi támogatásukat, amely nélkül ez a korszerűen felszerelt fizikai szaktanterem nem jöhetett volna létre. Hisszük, hogy a befektetett anyagiak megtérülnek, a modern eszköztár kollégáink szakmai elhivatottságát segítve diákjaink tudását gyarapítja majd.

(Spátay Adriana)