Város 2017. 02. 21.

Elhunyt Ipóth Barnabás, a Selye János Gimnázium egykori igazgatója

Ma (február 21.) reggel, hosszan tartó betegség után elhunyt Ipóth Barnabás, a Selye János gimnázium egykori igazgatója. A nyugalmazott matematika-fizika szakos tanár 1991-től 2001-ig át állt az intézmény élén. Nagy hangsúlyt fektetett a tehetséggondozásra, az ő kezdeményezésére kapta 1995-ben a komáromi magyar gimnázium a Selye János Gimnázium nevet. 2013-ban Pro urbe, azaz a Városért megtisztelő elismerésben részesült.

Ipóth Barnabás, a Selye János Gimnázium nyugalmazott matematika–fizika szakos tanára 1958-ban érettségizett ugyanitt.  A pozsonyi Komenský Egyetemen – a pedagógiai főiskolán szerzett tanári diplomája mellé – 1965-ben fizikából szerzett egyetemi képesítést. Tanulmányainak befejezése után nagy igyekezettel vetette bele magát abba a munkába, amelyet Czókoly Béla és az Oláh házaspár alapoztak meg, s amelyet folytatni kötelességének érzett, hisz a tehetséggondozás a matematika és fizika terén ekkor már presztízskérdés volt. A fizikaolimpia versenyein az eredmények nem is maradtak el: diákjai általában a kerületi fordulók élmezőnyében végeztek.

Tanári munkája mellett széleskörű szakmai tevékenységet fejtett ki: rendszeresen publikált a szaklapokban, konferenciákon és szemináriumokon tartott előadásokat. 1986 és 1991 között az iskola matematika–fizika munkaközösségének irányítójává nevezték ki. 1983-tól a fizikaolimpia országos bizottságának tagjai közé választották, s e testületben 2000 óta elnökségi tag. Az 1990-es évek végén Szlovákia Iskolaügyi Minisztériuma beválasztotta a középiskolák irányításának, valamint az érettségi vizsgák új elgondolásának kidolgozását célzó bizottság tagjai közé.

Az egyik évnyitó ünnepségen
Az egyik évnyitó ünnepségen

A fizika propagálásának, új módszerek kidolgozásának és a tehetséggondozás terén elért eredményeinek elismeréseként több kitüntetésben részesült. Ezek közül a legbecsesebbek az 1989-ben kapott „Példás tanító” elismerés, valamint a 2000-ben neki ítélt Szent Gorazd-emlékérem.

Működése, fizikatanári munkássága arra az időre esik, amikor diákjainknak a fizikaolimpiákon elért eredményességét tekintve iskolánk az egykori csehszlovákiai középiskolák legjobbjai közé számított. A fizikatanítás eme sikerei a mai napig töretlenek.

Ipóth Barnabás büszke volt arra, hogy igazgatóként olyan feltételeket teremtett az iskolában, melyek nyomán intézményünket nemcsak a Nyitrai kerület, hanem egész Szlovákia egyik legjobban prosperáló gimnáziumaként tartják számon.

1986-ban – a gimnázium mai igazgatójával:

Ipóth Barnabás-3

Szólj hozzá!