Oktatás 2022. 12. 20.

Gáspár Tibor emléktábla-avató a Selye János Gimnáziumban

2022. december 20-án 9 órakor emléktáblát avattunk iskolánk volt tanáráról, Gáspár Tiborról (1928 – 2011), aki negyvenhat évig tanított a komáromi magyar tannyelvű gimnáziumban – írja Andruskó Imre, a SJG igazgatója.

1928-ban született Kulcsodon református lelkészi családban. A Pápai Református Kollégiumban érettségizett, majd gimnáziumi tanulmányait követően a pozsonyi Komenský Egyetemen magyar–történelem szakon szerzett tanári oklevelet. 1955-ben kezdett iskolánkban tanítani. A prágai tavasz időszakában a Szlovák Kulturális Minisztérium nemzetiségi osztályának vezetője volt. E rövid kitérőtől eltekintve a komáromi gimnázium volt egyetlen munkahelye. 46 évi tanári munka után 2001-ben vonult nyugdíjba, óraadó tanárként még két évig tevékenykedett az iskolában. Az iskola volt az otthona, ahol hozzávetőleg ötezer diákja volt.

A hatvanas évek legelejétől foglalkozott a tehetséges, a vers- és prózamondás, majd később a diákszínjátszás iránt érdeklődő tanítványaival, akik közül nagyon sokan országos versenyek győzteseiként öregbítették a gimnázium hírnevét. Diákjai összesen 64 alkalommal értek el 1., 2. vagy 3. helyezést. A gimnázium irodalmi színpadának rendezőjeként, műsorainak összeállítójaként a Jókai Napok keretében e mozgalom elindítóinak egyike volt. Három évtizeden keresztül 62 összeállításban, lírai oratóriumban és diákjátékban kb. 1500 tanítványa szerepelt.

A rendszerváltás időszakában elsők között fogott hozzá a felvidéki magyar közösség civil szervezeteinek létrehozásához. Nyugdíjasként is aktív szerepet vállalt: előadásokat tartott, ünnepi évfordulók rendezvényeinek legkiválóbb szónoka volt, irodalmi-történelmi témájú írásai rendszeresen megjelentek honi lapjainkban.

A szlovákiai magyar politikai élet képviselői Pro Probitate Díjjal ismerték el áldozatos munkáját. Egész pedagógus nemzedékeknek szolgált például pályaválasztásuk során, akik előtt mintaként állt egy követhető tanítói modell, melynek vonásai a komoly és igényes szellemi munka, a meggyőződés – a hit melletti kiállás – szóval és tettel. Munkássága elismeréseként 2004-ben a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma Szent Gorazd Nagy Emlékéremmel díjazta életművét. 2011. augusztus 14-én hunyt el, a komáromi református temetőben magasodó sírjának Adyt idéző felirata életének mintegy összefoglalása is: „Én magyar daccal ébren voltam akkor, / mikor mindenki aludt.”

A névadó ünnepségen Kustyán Ilona, gimnáziumunk nyugalmazott igazgatóhelyettese, Keszegh Béla, városunk polgármestere és Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója Gáspár Tibor tanár úr egykori diákjai méltatták a tanár úr életútját. A márványtábla alatt egy üvegvitrinbe sikerült összegyűjteni Gáspár Tibor tanár úr személyes tárgyait, fényképeit, amelyet Kustyán Ilona, Spátay Adriana és Szabó Gábor tanár úr állítottak össze. A megemlékezésen felléptek Bajcsy Boglárka, aki tanár úr egyik legkedvesebb versét, Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét szavalta, illetve Hevesi Dániel gitárjátékkal kedveskedett megjelent vendégeinknek. A műsor Spátay Adriana tanárnő állította össze. A márványtáblát, Olláry Viktor ajándékát, Kustyán Ilona, Keszegh Béla és Andruskó Imre leplezték le.

Andruskó Imre, a SJG igazgatója