Mix 2018. 09. 18.

Holokauszt emléknap a Selye János Gimnáziumban

    Szlovákia szeptember 9-ét határozta meg a Holokauszt és a Rasszista Erőszak Áldozatainak Napjaként. 2003-tól minden év szeptember 9. a Holokauszt Emléknapja az általános- és középiskolákban.  

Szeptember 13-án a gimnázium előtt gyűltek össze a 2. évfolyam diákjai, hogy közösen emlékezzenek meg az áldozatokról. A gimnáziumban, immár hagyományosan – évente több ízben – megpróbálják a felnövekvő korosztály számára az iskola vezetői és tanárai hozzáállása és a neves vendégelőadók tanúságtétele révén egyértelművé tenni, hogy a múlt felkiáltójelei a mai társadalom számára is intőjelek. Az idei program célja nemcsak a megemlékezés, hanem a múlt teljesebb megértése, az empátia felkeltése, s annak felismerése, hogy a Holokauszt az egész emberiség számára hatalmas veszteséget jelentett, s ezáltal megakadályozzunk bármiféle népirtást, akárhol is történjen az a világban. Rendhagyó módon a filmvetítéssel egybekötött előadásra idén a Tatra moziban került sor. Érdekessége az idei megemlékezésnek, hogy gimnazistákon kívül a programon részt vett a szlovák gimnázium és az ipari szakközépiskola egy-egy osztálya is.

A filmbemutató előtt rövid tájékoztatót hallhattak a diákok, majd Susanne és Péter Scheiner hatvan perces dokumentumfilmjét nézték meg, amely a komáromi zsidó élet felélénkítéséről és az ezzel kapcsolatos kérdésekről szól. Komáromban a háború előtt 2743 zsidó élt, a holokausztot 248-an élték csak túl. A hitközségnek ma 58 bejegyzett tagja van. Feldolgozta Komárom a mai napig ezt a veszteséget? Van e antiszemitizmus Komáromban, hogy látja egy külföldön élő, ritkán hazalátogató komáromi, főként az utolsó 20 év fejleményeit? A közösség története mellett szó esik a zsidók és  nem zsidók együttéléséről Komáromban, illetve központjuk, a Menház rekonstrukciójáról, amelyet a szponzorok és a város segítségével sikerült felújítani. A film arról is szól, hogy a zsidó közösség megtalálta helyét a város életében, de szól az aggodalmakról és félelmekről is egyaránt. A program második részében városunk polgármestere, Stubendek László és a film rendezője a Svájcban élő, de komáromi születésű Scheiner Péter köszöntötte a diákokat. Az emléknap méltó lezárása Dr. Novák Tamás holokauszt-kutató rövid, de igazán velős előadása volt.

A történelmi tanulságok őszinte kimondásával el tudjuk érni, hogy megfelelő oktatási programokkal, magunk és mások iránti tiszteletre neveléssel fel tudjuk készíteni a jövő generációt egy emberségesebb világ építésére.

(Králik Zsuzsanna főszervező)