Mix 2018. 04. 06.

Idén is díjazták az év legjobb pedagógusait

A komáromi Tiszti Pavilon dísztermében idén is fogadták az előző év kiváló pedagógusait. Az április 4-én megtartott ünnepi eseményen a 2017-es év legjobb pedagógusainak járó díjakkal a következő pedagógusok gazdagodhattak: 

Mgr. Katarína Vrečič  – Eötvös Utcai Alapiskola 

Kiemelkedő eredményeket ért el diákjaival tantárgyversenyeken és tehetséggondozó-felkészítő munkájában egyaránt.

2015/2016

 • Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny – aranysávos minősítés
 • Bendegúz NyelvÉsz megyei fordulóján 1. és 3. hely

2016/2017

 • Szép Magyar Beszéd országos forduló – 6. helyezés
 • Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny – elődöntő ezüstsávos minősítés
 • Bendegúz NyelvÉsz megyei fordulóján 1.,6. és 7. hely
 • Ismerd meg a szlovák nyelvet kerületi 4. helyezés

Társszerzője az ÍRJ HELYESEN! szlovák nyelvi munkafüzetnek. A Selye János Egyetem hallgatói mentoraként egyengeti évek óta a pedagógiai gyakorlatok alkalmával a hallgatók felkészülését a tanításra

 

Mgr. Tibor Tóth – Eötvös Utcai Alapiskola

Sokrétű tevékenységét, tehetséggondozó munkásságát a következő eredmények bizonyítják:

 • Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny országos 3. hely
 • Duna Menti Tavasz – aranysáv
 • Duna Menti Tavasz – gyémántsáv
 • Duna Menti Tavasz – zsűri különdíja
 • Katedra Vámbéry Ármin földrajzverseny – Országos 3.hely
 • Duna Menti Tavasz – ezüstsáv

2016/2017

 • Duna Menti Tavasz – aranysáv

2014-től a Vámbéry Ármin földrajzverseny szervezőbizottságának tagja. A Korava civil szervezet tagjaként az évente megrendezésre kerülő kézműves táborok és ifjúsági táborok szervezője.

Mgr.Katarína Vargová  – ZŠ Komensky

 

Iskolai tevékenysége rendkívül gazdag. Szavaló és biológiai versenyekre készíti fel tanítványait, ahol kitűnően szerepelnek. Sokrétű tevékenységeket folytat – versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projektekbe kapcsolódik be – mint pld a Hovorme o jedle, Deň Zeme, Deň zvierat; diákjai különböző fesztiválokon, fellépéseken vesznek részt. Szorosan együttműködik az óvodákkal. Aktívan bekapcsolódik cseh, szlovák és magyar nyelvű nemzetközi találkozók szervezésébe és lebonyolításába.

Ing. František Sudora – ZŠ Komensky

35 éve kötelezte el magát a Komensky Utcai Alapiskolának, ahol nagyon népszerű és közkedvelt tanár lett. Minden évben képviseli az iskolát a Čisté hory környezetvédelmi tevékenységén. A röplabda csapatversenyek aktív résztvevője; diákjai tavaly a harmadik helyet szerezték meg megyei szinten. Folyamatosan új utakat és módszereket keres munkájában, hogy ösztönözze a diákjait és évente részt vesz sportversenyeken a magyarországi és csehországi iskolákkal együttműködve.

PaedDr. Skuta Silvia – Jókai Mór Alapiskola

 

Tanítási óráin előszeretettel alkalmaz innovatív módszereket; drámapedagógiai elemekkel egyaránt színesíti az oktató-nevelői munkáját. A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet, diákjai magas szintű matematikai, anyanyelvi, valamint államnyelvi tudással és képességekkel rendelkeznek, illetve rendszeres résztvevői és sikeres megoldói ezen versenyeknek. Diákjai felé mindig nagy szeretettel fordul, közvetlenségével, megnyerő egyéniségével minden kis tanítványával megszeretteti az iskolát és a tanulást. Aktív résztvevője és kivitelezője az iskola által felvállalt programoknak, valamint az egész napos iskolaotthonos foglalkozásnak. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége iskolai alapszervezetének elnöke, s rendszeresen bekapcsolódik e szervezet munkájába és továbbképzéseibe.

Tamás Jóba, PaedDr. – Jókai Mór Alapiskola

Tanítványaival megszerettette a történelmet, fejleszti a gondolkodásukat, vitakészségüket. Diákjai a komáromi Nec Arte Nec Marte regionális verseny rendszeres résztvevői és dobogós helyezettjei. Az angol nyelvóráin előtérbe helyezi a kooperatív módszer használatát, ennek köszönhetően a tanulói minden évben eredményes szereplői a járási angol nyelvi olimpiásznak. Szívesen foglalkozik az ifjú sakkozókkal, tanítványai sikeres résztvevői a hazai és nemzetközi versenyeknek egyaránt. Az iskolánk diákparlamentjének megalapítója.

Mgr. Alžbeta Kolláriková  – ZŠ Ul. pohraničná

Pedagógiai munkájában a magas szintű kreativitást ötvözi pozitív motivációval. Számos innovatív módszerrel, IKT-technológiával dolgozik, így fejlesztve tanulói készségeit, ismereteit és képességeit. Részt vesz olyan fejlesztési projektek előkészítésében és végrehajtásában, mint a Škola podporujúca zdravie, Zdravý predškolák. 2013 óta aktívan és nagyon sikeresen vezeti a Škovránok énekkórust. Irányítása alatt a diákok számos díjat nyertek megyei és kerületi énekversenyeken, sok iskolai, városi, kerületi és regionális megmérettetésen képviseli az iskolát és várost egyaránt.

Ing. Mgr. Júlia Bundová – ZŠ Ul. pohraničná

Az iskolában a számítástechnika koordinátoraként felkészíti a diákokat a Műszaki Olimpiai Játékokra és a Fizika Olimpiára; a vezetése alatt álló diákok rendszeresen bizonyulnak sikeresnek különböző versenyeken. Iskolai exkurziók és kirándulások keretében mutatja be tanítványainak Szlovákia szépségeit és műemlékeit. Az iskolában aktívan használ különböző innovatív módszereket – sikeresen előkészíti a tanítványait a Robolab a FLL / First Lego League / robotok lego programozásában versenyen.

Mgr. Zsuzsanna Madarász – Munka Utcai Alapiskola

Madarász Zsuzsanna a Munka Utcai Alapiskola alsó tagozatos pedagógusa. Tanulói eredményesen szerepelnek az alsó tagozat számára meghirdetett versenyeken a következő eredményekkel:

Tavalyi tanév:

 • Bendegúz Nyelvész – négy tanuló részvétele a regionális fordulóban
 • Pitagoriász matematikaverseny – egy továbbjutó az iskolai fordulóból
 • Hol volt, hol nem volt….mesemondó verseny járási forduló 1. helyezés

Aktuális tanév:

 • Szép Magyar Beszéd – járási forduló 4. helyezés
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny – eredményes megoldó

Mgr. Zsuzsanna Búzás – Munka Utcai Alapiskola

Búzás Zsuzsanna 22 éve az iskola pedagógusa. Tanóráin nagy hangsúlyt fektet a differenciált oktatásra, figyelembe veszi a tanulók képességeit és lehetőségeit. A tanítási órákon kívül foglalkozik a tehetséges tanulókkal, tanulmányi és művészeti versenyekre készíti fel őket szlovák és magyar nyelven egyaránt. A tavalyi iskolai évben tanítványai a köv. eredményeket érték el:

 • Poznaj slovenskú reč kerületi forduló 9. helyezés
 • Dobré slovo járási forduló 3. és 4. helyezés

Tanulói szerepeltek a Rozprávkové vretienko versenyben is. Évek óta a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgybizottság vezetője. A Jazyk a hra nevű verseny megálmodója és szervezője, mely versennyel évről évre motiválja a tanulókat a szlovák nyelv tanulására.

PhDr. Lívia Markovicsová  – Rozmarin Utcai Alapiskola

Az iskola diákparlament koordinátora, a My svetu, svet nám és az Antisalámisti körök vezetője, szervezője olyan akcióknak, mint pld. Gyerekek tanítják a gyerekeket, Garden party, Valentin napi mosoly. Hviezdoslavov Kubín-szavalóverseny zsűritagja, valamint az iskolán zajló Noc s Andersenom-projekt koordinátora. Az évente megszervező Odyssea Mind versenyen a diákjaival eddig mindig az első helyezést érte el. Rendszeresen vesz részt a nyári táborok megszervezésében, és jelentős sikereket ért el az eTwinning nemzetközi projektekben. 

Mgr. Marta Kecskésová – Rozmarin Utcai Alapiskola

A tehetséggondozásban kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet; tanítványai az elmúlt években a következő eredményeket érték el a Saliansky Maťko regionális szavalóversenyen:

1.és 3. hely a kerületi döntőben, 2016/2017 tanévben két diákja az 1. helyen végzett a kerületi fordulóban és a tiszteletbeli elismerést nyerte el a regionális körben. Az aktuális tanévben egy tanuló szerzett 1. helyet a kerületi fordulóban. Az elmúlt években ő kezdeményezte a Čítanie pre deti akciót, az idén a Noc s Andersenom projekt koordinátora.

 

Mgr. Petra Pavlovičová – Művészeti Alapiskola

2009 óta a Komáromi Művészeti Alapiskola táncpedagógusa. Diákjai rendszeresen szerepelnek az iskolai, városi és regionális rendezvényeken, valamint járási-, országos- és nemzetközi táncversenyeken.

Az elmúlt időszak eredményei:

 • „Com-Dance“ Komárom-járási táncverseny: két 1. helyezés
 • – „Show Time Léva“ –Szlovákiai bajnokság: három 2. helyezés
 • – „Tanečný kolotoč“-kerületi táncverseny-Nyitra:egy 2.helyezés és egy 3. helyezés
 • -„Divat- és modern tánc – Európa-bajnokság“ – Budapest: két 2. helyezés és egy 3. helyezés

Mgr. Sýkorová Eva PhD. – Művészeti Alapiskola

1998-tól a Komáromi Művészeti Alapiskola fúvós tanszakának pedagógusa, jelenleg furulya- és fuvola-játékot, valamint zeneelméletet oktat. Diákjai rendszeres szereplői a MAI házi és nyilvános hangversenyeinek, nevelőkoncertjeinek és kiállítás-megnyitóknak.  Növendékei hazai és nemzetközi versenyeken vesznek részt, ahol szép eredményeket érnek el.

Az elmúlt időszak eredményei:

 • Művészeti iskolák országos versenye (Ruppeldt-napok) – Pozsony: egy 2. helyezés
 • Országos furulyaverseny nemzetközi részvétellel-Érsekújvár: egy Arany sáv és két Ezüst sávos besorolás.

Mgr. Katalin Trencik – Eötvös utca 48. sz. óvoda

Az Eötvös Utcai Óvoda igazgatónője, amely intézmény vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja nevelőit a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat. Az irányítása alatt álló nevelési intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenntartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projektekben vesz részt, különböző fesztiválok, emléknapok aktív fellépői – mint pl. a Komáromi Napok, Víz Napja, Föld Napja, Mi Városunk.

Katarína Tichá –  Eötvös utca 64. sz. óvoda

Az idén 60. születésnapját ünneplő Katarína Tichá 39 éve dolgozik az Eötvös utca 64. sz. óvoda óvónőjeként. Munkájának több évtizede alatt színvonalas szakmai hozzáértéssel készítette fel gyermekek sokaságát a sikeres iskolakezdésre. Pedagógiai tevékenységét mindig lelkiismeretesen, felelősségteljesen és precízen végezte. Kreativitásáról a  képzőművészeti versenyeken elnyert számos díj tesz tanúbizonyságot. Áldozatkész, alkotó munkájáért hála és elismerés illeti.

Urbanová Eva  Eötvös 64. sz. óvoda

Az idén ünnepli jubileumi 60. születésnapját. A hat évtizedből 39 esztendőt megszakítás nélkül óvodában töltött el óvónőként. A közösség elismerését lojalitásával, megbízhatóságával, elkötelezettségével és kollegialitásával vívta ki. Sokéves munkája során sokat tett azért, hogy tanítványai mozgás- és tanulási készsége állandóan fejlődjön. Hosszú éveken keresztül szervezte az iskolába készülő nemzedék úszásoktatását. Egy egész életen át végzett lelkiismeretes munkájáért elismerés és köszönet illeti.

Zuzana Tóthová  – K. Kacz 33. sz. óvoda

42 éve tevékenykedik mint óvónő a Kacz utca 33-as óvodában. Nagyon kreatív és tevékeny, szervezője és résztvevője a következő akcióknak: Čičov, Lél és Magastelek, Győri Állatkert, Agostyán, Ekofalu-látogatás. Eme aktivitásokban fokozottan összpontosít arra, hogy a gyerekeknek átadja a tapasztalatait. Évente készíti fel a kis tanítványait kulturális rendezvényekre, részt vesz velük az óvodán kívül is szervezett sporteseményeken. Emellett az Egészséges Iskola projekt koordinátora, és tíz éve a Módszertani Egyesület vezetője. 

Zlatica Libaiová – Kapitány u. óvoda

A Kapitány Utcai Óvoda igazgatónője, amely vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során kreatív megközelítést nyújt a szülők és gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja nevelőit a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat. Az irányítása alatt álló nevelési intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenntartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, Komáromi Napokon, fellépéseken vesznek részt. 

Eva Mádelová  – Kapitány u. óvoda

A pedagógiai készségeit állandóan fejleszti, olyan projektek résztvevője, mint a Zdravá škola, Filia, Cinti, Zdravé zúbky nebolia, Naučme deti piť čistú vodu, Dlane plné detí. Különös elismerést érdemelnek a magas színvonalú művészeti versenyeken való részvételei is – Vesmír očami detí, Žitnoostrovské pastelky. A sport területén hozzájárul a gyerekek fizikai készségeinek – akrobatikus gyakorlatok, népi táncok, jóga és relaxációs gyakorlatok – fejlesztéséhez. Az oktatási segédanyagok előkészítésében társszerzőként a második helyen végzett az országos versenyben. Képviseli az óvodát rendszeres kulturális, sport- és művészeti versenyeken gyermek zenekórussal – Nyugdíjasok klubjában, Karácsonyi programokon, olimpiászokon. 

Danka Záhumenská – Béke Utcai Óvoda

A Béke Utcai Óvoda igazgatónője, amely intézmény vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során törekszik arra, hogy az óvoda kreatív megközelítést nyújtson a szülők és a gyermekek felé, elősegítve mind az óvodát mind neveltjeit az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat. Az irányítása alatt álló nevelési intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenntartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, neveltjei különböző fesztiválokon, fellépéseken vesznek részt.

Gabriela Chovančáková – Béke Utcai Óvoda

Munkájának több évtizede alatt színvonalas szakmai hozzáértéssel készítette fel gyermekek sokaságát a sikeres iskolakezdésre. 25 éve tanítja az 5-6 éves kisgyerekeknek a német nyelvet, művészileg tehetséges gyerekeket képezve vesz részt versenyeken, számos díjat nyerve. Az Óvoda Módszertani Egyesület vezetője. Kreativitását az óvoda pozitív ábrázolására is felhasználja. Gyermekekkel kapcsolatos kulturális előadásokon vesz részt, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, fellépéseken vesz részt. 

Bc. Barta Ildikó – Ferencesek Utcai Óvoda

A Ferencesek Utcai Óvoda igazgatónője, amely intézmény vezetése alatt magas színvonalú oktatási eredményeket ér el. Munkája során kreatív megközelítést nyújt a szülők és a gyermekek felé, elősegíti az óvodát az előmenetelben. Támogatja tanárait a kreativitásban, hogy még jobbá tegyék munkájukat. Az irányítása alatt álló nevelési intézmény különböző tevékenységeket folytat a fenntartójával szorosan együttműködve, versenyeket szervez, regionális és országos jelentőségű projekteket folytat, különböző fesztiválokon, Komáromi Napokon, fellépéseken vesznek részt.

Vörös Bathó Éva – Víz Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda

Szakmai rátermettségét, hivatástudatát bizonyítja megbízhatóság, magas fokú kreativitás  rugalmasság, valamint  az intézmény oktatási- nevelési programjában megfogalmazott irányelvek, eljárások érvényre juttatásával. 2017-ben a komáromi Selye Egyetem hallgatóinak szakmai továbbképzését vezette. 2017 áprilisában a Kodály nyomában hangversenysorozat keretein belül megrendezett Kis emberek dalai c. rendezvényre késztette fel óvodásainak kis kórusát, májusában a Komáromi Öregdiákok Köre által szervezett Családnapon vállalt aktívan részt. A közelmúltban a városban rendezett Petőfi szoborátadó ünnepségre és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett Magyar Sarok csomagok ünnepélyes átadására értékeket közvetítő kultúrműsort készített óvodásainkkal.

 

 

(komarno.sk)