Kultúra Dél-komárom 2020. 10. 20.

(Dél-)Komárom is stratégiai partner a DANUrB+ projektben

Nemrég a DANUrB+ projekt partnersége száz fő részvételével konferenciát tartott az online térben. A most indult és 2022-ig tartó program a 2017-2019 között sikeresen megvalósult DANUrB projekt folytatása. Célja a dunai identitás erősítése, és egy közös kulturális hálózat és turisztikai márkanév létrehozása. A sikeres pályázatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszéke nyújtotta be, így a BME vezetheti a hat kelet-közép európai egyetem és tizenhárom szakmai partner által alkotott konzorciumot.

A programhoz további huszonnégy stratégiai partner kapcsolódik, jellemzően olyan önkormányzatok, vagy helyi fejlesztésekben érdekelt szervezetek, amelyek haszonélvezői lehetnek a Duna jelentette kulturális erőforrások jobb kihasználásának. Magyarországról a négy konzorciumi partner mellett hét társult stratégiai partner képviselteti magát a projektben: a (Dél-)Komáromi Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Kft., Esztergom, Szob, Duanújváros és Baja városok önkormányzatai, a Pontibus Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás és a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület.

A negyvenhárom partner most találkozott először, így a kick-off konferencián egy nap alatt közel ötven előadás hangzott el. Az EU Duna Régió stratégiája a Fekete-erdőtől egészen a Fekete-tengerig húzódó térséget kapcsolja össze. A régió tizennégy országa az Európai Bizottság támogatásával közös projekteket és akciókat hozhat létre az operatív programban meghatározott célok mentén.

A program a kis és közepes méretű folyóparti városok kulturális lehetőségeinek erősítésére koncentrál, a Duna erőforrásainak és kulturális gazdagságának felhasználásával. A többéves program projektjeinek fő célkitűzése egy átfogó térbeli-kulturális hálózat, az „Európai Kulturális Sétány” létrehozása, amely összeköti az összes Duna menti közösséget, és ezeket egy márkanév alatt egyetlen turisztikai célpontként egyesíti.

Tematikus útvonalakat és fejlesztési lehetőségeket kínál, ami növelheti a látogatók számát, meghosszabbítva és kulturális tartalommal töltve meg a régióban töltött idejüket. A projekt akcióterveket alkot arra, hogy egyes ma még kihasználatlan, vagy alulhasznosított építészeti, illetve kulturális emlékeket, infrastruktúrákat miként lehet újraértelmezni, újfajta kulturális hasznosításra a közösség bevonásával alkalmassá tenni.

Speciális hangsúlyt kaphatnak az ipari emlékek, a kommunizmus időszakából ránk maradt épületek és műtárgyak, de korábbi korok kereskedelmi és védelmi emlékei, vagy a ma még élő hagyományok is.
A DANUrB+ hat ország Duna menti településeinek és mikrorégióinak turisztikai és vállalkozói lehetőségeit kívánja elősegíteni, nagy hangsúlyt fektetve konkrét örökség-felértékelő kezdeményezések elindítására. (komarom.hu)