Mix 2018. 04. 27.

Komáromi iskolák is részesei lehetnek a környezetvédelmi oktatási projektnek

A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség a Körforgásos gazdasági Intézettel és a Rába – Duna – Vág Európai Területi Társulással közreműködve indította el a „Körforgásos gazdaság köre” elnevezésű oktatási projektet. A program célja bemutatni a szlovákiai és magyarországi iskolákban a körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) működésének lényegét. A projekt megvalósítása 2017. szeptemberben kezdődött, tervezett befejezése pedig 2019 áprilisa. 

Mi az a körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) és miért fontos erről az új nemzedékeket oktatni?

A körforgásos gazdaság (cirkuláris gazdaság) lényege azon az elven alapszik, hogy az összes termék és anyag áramlás bekapcsolódik a saját ciklusába úgy, hogy felhasználásuk után újból az új termékek és szolgáltatások forrásaivá válnak. Ez azt jelenti, hogy a hulladék, mint olyan, megszűnik létezni. 

A körforgásos gazdasági rendszerek a termékek hozzáadott értékét a lehető leghosszabb ideig tartják fent. Megőrzi a forrásokat a gazdaságban még az után is, hogy a termék elérte az élettartama végét, méghozzá úgy, hogy újból és újból fel lehet őket termékenyen használni és ezzel további érték képződik.

Mit hoz az iskoláknak a „Körforgásos gazdaság köre” projekt?

A „Körforgásos gazdaság köre” projekt célja ezeket az elveket behozni az iskolákba, és megmutatni az eljövendő nemzedékeknek, hogy működnek a praktikus megoldások a mindennapi életben. A cél, hogy minél több körforgásos gazdasági elvet vezessenek be a gyakorlatba. Alapvető lépés a vegyes kommunális hulladék csökkentése a hulladékosztályozás és a komposztálás bevezetésével az iskolákban. A projekt része ugyanakkor a magyarországi és szlovákiai diákok együttműködése is. Ennek eredményei az ún. „Cirkuláris iskolák” létesülnek.

A projektbe minimum 40 közép (illetve általános) iskola kapcsolódik be. Ebből 20 Szlovákiában (Pozsonyi, Nagyszombati, Nyitrai kerület) és 20 Magyarországon. A Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség ebből 5 iskolát a Nyitrai kerületből von be.

A tájékoztató tevékenység előadásokat, workshopokat és szemináriumokat ölel fel többek között a következő témákban: hulladékgazdálkodás, komposztálás, megújuló energiaforrások, vízgazdálkodás, zöld épületek.

A projekt praktikus oldalát az iskolákban bevezetett osztályozott hulladékgyűjtés és komposztálás képezi, valamint további megoldások, melyek egyenesen a projekt leforgása alatt adódnak és egyenesen a diákoktól származnak.

Végül minden iskola értékelve lesz a körforgásos gazdaság elveinek megértésének, ezek gyakorlatba ültetése és a vegyes kommunális hulladék mennyiségének csökkentése szempontjából. A projekt befejezése után minden iskola kap egy elismervényt a „körforgásos iskola” jelöléssel.

A projekt az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Program  keretében valósul meg és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Szlovák Köztársaság költségvetéséből finanszírozott.

Részletes információk a programról a www.skhu.eu weboldalon találhatók.