Város 2023. 02. 23.

Pályázati felhívás támogatási kérelem benyújtására

Komárom város önkormányzata pályázatot hirdet jogi személyek és magánvállalkozók számára, környezetvédelemre, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtésére és védelmére, valamint a város természeti értékeinek megőrzésére. Egy projektre eső pénzügyi támogatás legfeljebb 500 EUR lehet.

A pénzügyi támogatást a következő területeken lehet igényelni:

  • környezetvédelem, a lakosság egészséges élet- és munkakörülményeinek megteremtése és védelme,
  • a városi környezet javításának támogatása,
  • a zöldövezetek, a zöldfelületi elemek előfordulási- és élőhelye, valamint közvetlen környezetük védelme,
  • a zöldövezetek és a közterületek minőségének javítása (a közterületi zöldfelületek fenntartásának támogatása, virágok, cserjék, fák ültetése és gondozása, a környezet minőségét javító tárgyak elhelyezése),
  • invazív növényfajok eltávolítása,
  • a környezetvédelmi és közegészségügyi oktatás és képzés előmozdítása,
  • természeti értékek megőrzése.

A pénzügyi támogatást olyan jogi személyek és magánvállalkozók igényelhetik, akiknek

  • székhelye vagy állandó lakhelye a város területén található,
  • vagy akik a város területén működnek vagy folytatnak tevékenységet,
  • illetve akik a város lakosainak szolgáltatást nyújtanak.

Az igénylőnek eleget kell tennie mindennemű, a várossal, valamint a város által alapított a jogi személyekkel szemben fennálló kötelezettségének.

A kérvényeket írott formában, személyesen vagy postai úton adhatják le a Komáromi Városi Hivatal iktatójában (Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno)

Az ide vonatkozó rendelet: https://komarno.sk/…/uploads/2023/02/VZN-c.-8-2022-HU.pdf

A kérvény innen tölthető le: https://komarno.sk/…/Ziadost-o-poskytnutie-fin.-dot…

További információ: 035/2851376