Város 2015. 02. 04.

A KOMVaK vagyon beterhelése a városvezetés tudomása nélkül

2015. január 20-án az interneten közzétették a 1408/2015-ös számú közjegyzői kivonatot, amely arról tanúskodik, hogy a 100%-os városi tulajdonú, ivóvízszolgáltató és csatornahálózat-kezelő, KOMVaK cég elismeri az aranyosmaróti HASS, Kft.-vel szembeni adósságát 2.292.759,14 euró összegben, amelyet a KOMVaK valószínűsíthetően 2022-ig köteles a HASS céggel szemben rendezni. A tartozás fejében ingó és ingatlan vagyon lett elzálogosítva a fentemlített HASS cég javára 5 millió euró értékben. Az jelzálog közjegyzői bejegyzését Olláry Viktor mérnök, a KOMVaK igazgatótanácsának elnöke és Sánta Béla mérnök, igazgatótanácsi tag kérvényezte.
Semmilyen egyéb információt az üggyel kapcsolatban – az interneten hozzáférhető információkon túl – a városvezetés a cégvezetés részéről nem kapott.

Komárom város vezetése, Stubendek László polgármester, Knirs Imre és Keszegh Béla alpolgármester értesítik a város polgárait és a széles közvéleményt, hogy a jelzálog-szerződésről létezéséről előzőleg nem volt tudomásuk. A KOMVaK cég vezetése (sem az igazgatótanács vagy a felügyelőtanács tagjai, sem a cég igazgatója) a polgármester urat, mint a cég tulajdonosát, a várost jogilag képviselő személyt e súlyos tényről nem tájékoztatta. A városvezetés a jelzálog hivatalos bejegyzéséről csupán a dokumentum internetes közzététele nyomán értesült. A városvezetés azonnal az értesülést követően, 2015. január 30-ára berendelte a KOMVaK Kft. igazgatóját, Cséplő Gábort a városi hivatalba, hogy adjon magyarázatot a történtekre.
Gábor Cséplő – a cég igazgatójaként – elismerte a tartozás tényét és a cég vagyonának elzálogosítását a HASS, Kft. javára.

A városvezetés kikérte a KOMVaK vezetésétől az üggyel összefüggő teljes dokumentációt és a történtekkel kapcsolatban írásos állásfoglalást kért az igazgatótanács, valamint a felügyelőtanács részéről. A városvezetés továbbra is szorgalmazza majd a cég alapszabályzatának módosítását olyan értelemben, hogy a jövőben ilyen és hasonló ügyletekre a városvezetés tudta és jóváhagyása nélkül ne kerülhessen sor.

-krá-