Oktatás 2024. 02. 27.

Környezettudatossági verseny a SJG ökocsapatának szervezésében

A természet örök titok, csupa meglepetés és szépség. Ahogy Áprily Lajos Természet című versében írja: „Szépségedből örök lázban /ezer szemmel lakomáztam. / De te mind az ezer szemnek / megmaradtál rejtelemnek. / Titkok között barangoltam / s én is csak egy titkod voltam”. A versrészlet azt is világossá teszi, hogy az ember a természet elválaszthatatlan része, hogy a természet védelme önmagunk védelme is. Ha nem is tudjuk a természet minden titkát megfejteni, törekednünk kell, hogy megismerjük és védjük.

2024. február 20-án került sor a komáromi Selye János Gimnázium ökocsapata: Csehy Flóra, Gál Rebeka, Halász Dóra és felkészítő tanáruk, Kovács Zsuzsanna tanárnő által szervezett kreatív és játékos, környezettudatosságra ösztönző csapatversenyre, melyen 100 elszánt versenyző vett részt, a Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a Jókai Mór Alapiskola, az Eötvös Utcai Alapiskola és a Selye János Gimnázium I.N, II.N és III.N osztályos tanulói.

A versenyhez számos interaktív és élményszerű feladat tatozott, többek között fűszernövények párosítása magyar és angol neveikkel, kreatív kép kirakása kupakokból, a természet hangjainak felismerése és a védett állatok neveikkel való párosítása a természetben. A feladatok nemcsak felettébb szórakoztatónak és csapatépítőnek bizonyultak, hanem oktatói jellegűnek is.

A diákok a környezettudatossági vetélkedő keretein belül Keszegh Béla polgármester úr rendkívül érdekes és lendületes előadását is meghallgathatták a komáromi városházán a város hulladékgazdálkodásáról és az újrahasznosítás fontosságáról.

A verseny döntőjén a résztvevő diákok hasznosíthatták az interaktív feladatok, az előadás, illetve az ökocsapat közösségi médiában közétett információi alapján szerzett tudásukat, ugyanis egy összegző Kahoot-kvíz feladatsor várt rájuk. A győzelmet a Kahoot-kvízben és az interaktív feladatokban legtöbb pontot elért csapat tudhatta magáénak, versenyünkről azonban senki nem távozott üres kézzel. A várva várt díjkiosztón palántákkal, növénykékkel, a környezettudatosság témájához kapcsolódó könyvekkel gazdagodhattak a versenyző csapatok, s egy szép és praktikus, kézzel készített szütyővel lett mind a 100 résztvevő diák megjutalmazva. Ezeket a szütyőket Nagy Georgina, a Selye János Gimnázium 3. C osztályos tanulója készítette, akinek nagyon köszönjük munkáját!

Hálásan köszönjük Kovács Zsuzsanna tanárnőnek a verseny szervezésére szánt rengeteg idejét és munkáját, kreativitását, útmutatását. A tanárnő nélkül az ökocsapatunk által megálmodott projekt nem jöhetett volna létre.

Szeretnénk továbbá köszönetet mondani mindenkinek, aki segített a verseny megvalósításában, elsősorban a Selye János Gimnázium vezetőségének, valamint az iskola 10 segítőkész diákjának, illetve a gimnázium két pedagógusának, Vlahy Anita tanárnőnek és Elek József tanár úrnak, akik odaadó munkával segítettek a csapatokra való felügyelésben és a feladatok ismertetésében, kivitelezésében.

A versenyzők részéről érkező pozitív visszhang, illetve a gyerekek öröme, a környezettudatosság fontosságára való rácsodálkozása felért számunkra a legnagyobb ajándékkal, és feledtette velünk a szervezés nehézségének viszontagságait is, sőt mi több, arra ösztönzött minket, hogy a jövőben is számos hasonló ökoprojekt megvalósításába fogjunk.

Csehy Flóra, II.C