Város 2019. 10. 10.

Környezetvédelmi különdíjban részesült Komárom

Komárom város részt vett a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség által meghirdetett „EnviroMesto 2019“ elnevezésű, a környezetbarát szemléletmódot népszerűsítő versenyen. A helyi önkormányzatok számára ez egy jó lehetőség nyilvánosan bemutatni a környezetbarát városi élet és annak fenntartható fejlődése érdekében tett lépéseket. A projekt célja az önkormányzatok ebben való támogatása és a nyilvánosság széles körű tájékoztatása.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására október 1-én került sor a Szlovákiai Városok Környezetvédelmi és Enviromentális Regionalizációja elnevezésű konferencia keretein belül Zsolnán.

Komárom város különdíjban részesült a „A 480 elnevezésű kampány környezettudatosságot népszerűsítő tevékenységéért“. A díjat Varga Tamás, Komárom város alpolgármestere vette át Boris Suskotól, a környezetvédelmi minisztérium államtitkárától.

Nagyon örülök, hogy néhány hónap alatt sikerült a városunknak a környezetvédelem minőségének javítása érdekében, a hulladékgazdálkodás területén elvégzett munkánk által ilyen megtisztelő eredményt elérni. Ez azt bizonyítja, hogy bár még az elején tartunk ugyan, de jó úton járunk, hogy Komárom lakosságának életminőségén jelentősen javítsunk.“ – nyilatkozta Varga Tamás alpolgármester.

A versenyben többek között értékelték még a hulladékgazdálkodási rendszer, a hulladék újrahasznosítása valamint a lakosság környezettudatosságának erősítésére irányuló törekvéseket is, hiszen a lakosság környezeti tudatának fejlesztésében jelentős szerepet játszik az oktatás és a tájékoztatás.

A 480 elsősorban egy felvilágosító kampány, hiszen fontosnak tartjuk a környezettudatos gondolkodás erőteljes beépítését a város minden korcsoportjának tudatába. Az elmúlt években a környezeti tudat alacsony szintje miatt rohamos növekedésnek indult a fogyasztás, ami maga után vonta a hulladék mennyiségének ugrásszerű növekedését. Projektünk  fő célkitűzése a kommunális hulladék globális szintű összmennyiségének csökkentése a válogatott hulladék arányának növelésével.“-mondta Szegi Aranka, a komáromi KompAkt civil szervezet egyik aktivistája.

A 480 kampány szakmai részét a KompAkt nonprofit civil szervezet dolgozta ki, kreatív megjelenítése pedig a 22MEDIA munkájának köszönhető. A hulladéklánc fontos résztvevője a hulladékkezelő vállalat is, hiszen ők biztosítják a szelektált hulladék megfelelő kezelését.

A városi hivatal is megtesz mindent, hogy jó példával járjon elő. A hivatalon belül eltűntek a műanyag palackok és más hasonló eszközök. Az vízadagoló gépekhez komposztálható poharak kerültek. A város fesztiváljaira beszállító vállalkozóknak szerződésben kell vállalni a környezetbarát eszközök biztosítását.

Elkészült egy átfogó pályázati beadvány egy városi komposztáló kialakítására, amelynek költségei elérik az 1,4 millió eurót. A város az önkormányzati iskoláknak kukákat és egyéb eszközöket biztosított a szelektálás bővítésére, hogy a gyerekek számára már természetes legyen ez folyamat, amivel környezettudatosabban élhetnek.