Mix 2019. 01. 17.

Közel harminc gyakorlóiskolája van a Selye János Egyetemnek

Januárban több oktatási intézményt látogat meg a Selye János Egyetem (SJE) képviseletében Horváth Kinga dékán és Török Tamás dékánhelyettes. A szlovákiai magyar egyetem képviselői a Dunaszerdahelyi Magángimnáziumban, a Vámbéry Ármin Alapiskolában és Gimnáziumban, a nagymegyeri Magán Szakközépiskolában, a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpontban, a Selye János Gimnáziumban és az Ipari Szakközépiskolában  a gyakorlóiskolai együttműködés megerősítését szimbolizáló táblát adták át. Az egyetem küldöttsége minden partnerintézményébe eljut a Selye János Egyetem február 14-i Nyílt Napjáig.

Az SJE megalakulása óta az egyik legfontosabb szempontja az, hogy hallgatóik gyakorlati képzése is magas szintű legyen, ezért az intézmény vezetői folyamatosan építik a hazai gyakorlóiskolai hálózatot. Eddig közel 30 gyakorlóiskolával állnak szerződéses viszonyban. Céljuk, hogy valamennyi régióban, ahonnan hallgatóik érkeznek, gyakorló intézményeik is legyenek. Ezzel biztosíthatják, hogy a fiatalok a saját szülőföldjükön tehessenek szert a szükséges gyakorlati ismeretekre, illetve lehetőséget kínálnak arra, hogy a diplomaszerzés után majd a odahaza kamatoztathassák tudásukat. A Tanárképző Kar vezetői megerősítették, hogy mind  szakmai, mind emberi szempontból sikeres az együttműködésük a gyakorlóiskolaként működő óvodákkal, illetve alap-és középiskolákkal.

A Selye János Egyetem jól láthatóan törekszik a szlovákiai magyarok lakta régiókkal való szoros partneri kapcsolatra. Korábban a Gazdaságtudományi Kar szakmai gyakorlat céljából együttműködő vállalkozások, nonprofit szervezetek és közintézmények jelentkezését kérte, míg a Református Teológiai Kar szociális gondoskodás tanulmányi programjához keresi intézmények partnerségét.

(sje)