Város 2020. 02. 13.

Közleményben reagál a Clean City a testületi ülésen elhangzottakra

Az alábbiakban változtatások nélkül közöljük a Clean City Kft. hivatalos állásfoglalását a 14. testületi ülésen elhangzottakkal kapcsolatban.

A Clean City Kft. mint a volt Technikai Szolgáltatások vállalat egyik jogutódja immár 25 éve van szerződéses viszonyban Komárom Várossal hulladékgazdálkodás és várostisztítás terén. Mivel  Komárom Város 14. testületi ülésén a 2. és 17. programpontokban olyan kijelentések hangzottak el, amelyek közvetlenül kapcsolatba hozhatók vállalatunkkal, szükségesnek éreztük reagálni rájuk.

A 2. programpont (Interpellációk és kérdések) tárgyalása során az őszi/tavaszi nagytakarítással kapcsolatban, a Vág hídon érvényben lévő súlykorlátozással összefüggésben a következő kijelentés hangzott el Keszegh Béla polgármester részéről: „Nem azt szeretnénk, hogy félig üres autók járjanak, mert természetesen egy magáncég ezt kiszámlázza, elhordja akár talicskán is…“

            Az igazság viszont az, hogy a vegyes háztartási hulladék szállítását vállalatunk kukásautói  félig megrakottan végzik, hogy eleget tegyenek a 15 tonnás azonnali súly-korlátozásnak, viszont a számlázás továbbra is a kiürített kukaedények és konténerek mennyisége alapján történik. Számunkra ez azt jelenti, a változatlan számú  napi kukaürítés során járműveink kétszer annyi kilométert futnak Komárom és Izsa-Bokros között, kétszer annyi munkaidő szükséges a napi feladat elvégzéséhez, mindez változatlan áron…   Jogi szempontból a szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás állt be, minek következtében jogunkban állna új egységárakban megegyezni a várossal (lecsökkent a gépjármű felhasználható rakterének mérete, illetve pár tíz kilométerrel meghosszabbodott a szerződésben feltüntetett távolság a kerülőútnak köszönhetően, amik nagyban befolyásolják az egységár képzését). Ezzel a jogunkkal ezidáig nem éltünk, de ha a fennálló állapot huzamosabb ideig fog tartani, kénytelenek leszünk kompenzációhoz folyamodni.

            A 17. tárgyalási pont (A részvénytársaság létrehozásához szükséges iratok, a szervezeti felépítés és az azt követő személyzet javaslata) során Komárom város polgármesterének szájából olyan kijelentések hangzottak el, miszerint a szelektív hulladékgyűjtés nem része a keretszerződésnek, mely Komárom Város és a Clean City Kft. között köttetett. A szó szerint idézett kijelentések a következők: „ …de ugyanúgy a következő két hétben átvesszük a szelektív hulladékot, ahol semilyen szerződést nem sértünk…“, „….pontosan például a szelektált hulladék esetében nincs ilyenről szó, ott éves szerződések vannak, tehát nem érvényes ez a szempont, ebben az esetben nyugodtan belenyúlhat a város, mivel nem keretszerződésről…. ott még keretszerződés sincs“.

            A valóság az, hogy a szelektív hulladékgyűjtés is része annak a 186-os központi iratszámú, 2019.2.27-én aláírt keretszerződésnek, amely Komárom Város és a Clean City Kft. között köttetett 48 hónapos időtartamra. A szerződés nyilvánosan elérhető a http://egov.komarno.sk portálon . Ami a polgármester által említett éves szerződéseket illeti, azok egyrészt a város és a gyártók felelősségét átvállaló szervezet (OZV), illetve az OZV és a mindenkori szelektiv hulladékgyűjtést végző vállalat között köttetnek általában egy évre. Jelen pillanatban ezt a feladatot a mi vállalatunk látja el a keretszerződés értelmében.

            A 17. programpont során Komárom polgármestre továbbá a következőket jelentette ki a várossal szerződés alapján együttműködő, közhasznú feladatokat ellátó vállalatok ellenőrzési lehetőségeivel kapcsolatban: „Nem tudunk rálátni a dolgokra. Az a lehetőség lesz most, hogy mindenbe belelássanak a képviselők. eddig milyen rálátás volt éves szinten? MIlyen rálátás volt?“  „…Milyen rálátás volt arra, hogy mi mennyibe került, hogy történt, szemételhordás, egyik, másik…szinte az összes képviselőnek van panasza szemételhordással kapcsolatosan, hulladékgazdálkodással…“ , „Most három képviselő egyenest minden számlát lekérhet, minden egyeset átnézheti.“ „Eddig miért nem aggódtunk, hogy mennyibe került, hogy volt, mennyi szemét volt, hogy volt elszállítva? Az mind valójában a városnak a szemete volt, amit leadtak a nevünkben?“, „…mert nem volt rálátásunk, és viszont sokszor felmerült az, hogy esetleg a szelektált hulladékot valóban nem öntötték-e össze…“, „…amit leadtak szemetet az valóban mind a városnak a szemete volt, esetleg lehet, hogy kiszámlázták azt is, ami nem is a mienk volt?“, „….Valaki tud valami garanciát arra adni, hogy mondjuk a szelektált szemetet leadták osztályozatlan szemétként és kiszámlázták a városnak? Tud itt valaki valami garanciát erre adni?“

            Ezek a kijelentések sértőek vállalatunkra nézve, mivel a jelenleg is érvényben lévő keretszerződés pontosan meghatározza az elvégzett szolgáltatások kontrollmechanizmusát, az elvégzett munka átvételének módját, a számlázás módját. Továbbá ezek a kijelentések jogtalanul olyan fényben tüntetik fel vállalatunkat, mintha a vállalatunk végezné azokat a praktikákat, amit a polgármester a kijelentéseiben megemlít. A valóság viszont az, hogy vállalatunk csak olyan és azokat a tevékenységeket végezheti, amikre a megrendelőtől – várostól összhangban a szerződéssel szóban, telefonon vagy írásban kap, és amely tevékenységeknek elvégzését később a város megbízottja protokolárisan, napi szinten leigazolja. A számlázás során szigorúan a számla részei az említett napi protokolok, továbbá súlylevelek, amelyek tartalmazzák a hulladék lerakásának pontos idejét, súlyát, fajtáját és a gépjármű rendszámát, valamint a havi számla részei a gépjárművek GPS nyomkövető alkalmazás által rögzített pontos útvonalai. Mindezeket figyelembe véve fontolgatjuk jogi elégtételt követelni az állítások kijelentőjétől.

Ami a hulladékgazdálkodási rendszerre való „rálátását“ illeti, minden egyes havi számla megtalálható online a város weboldalán, bármelyik polgárnak jogában áll megtekinteni ill. letölteni azt, továbbá nem három, hanem mind a 25 képviselőnek jogában áll az illetékes főosztályon beletekinteni a számlákba ill. azoknak az összes mellékletébe. Ha a képviselő úgy gondolja, akár kereszt-kontrollt is végezhet a vállalatunk által leadott súlylevelek és a hulladéklerakót kezelő vállalat számlájának adatai között. Ami a szelektív hulladék egybeöntését, illetve a hulladéklerakóra való elszállítását illeti, vállalatunk számára ez teljes mértékben kontraproduktív lenne, mivel a szelektált hulladékot a mi kötelességünk szétválogatni, így csak felesleges munkát gyártanánk magunknak,  értékesítéséből fedjük ki a  szelektív hulladékgyűjtésre fordított költségeink egy részét az aktuális OZV és vállalatunk közt kötött szerződés értelmében. Továbbá ha a hulladéklerakóra adnák le a szelektált hulladékot, az minden esetben csökkentené az éves szelektálási rátát, ami pedig alap paraméter a következő évre megítélendő, egy lakosra járó „fejpénz“ nagyságának megállapításához, vagyis mi kapnánk a következő évben kevesebb pénzt a szelektív hulladékgyűjtés kezelésére.

Ami az „elégedetlenséget“ illeti a hulladékgazdálkodási rendszer működésével kapcsolatban: a mai napig egyetlen szemrehányást, panaszt nem kaptunk a megrendelőtől, vagyis a várostól, nem volt egyetlen egy alkalom sem, hogy a megrendelő ne vette volna át az általunk elvégzett szolgáltatást. Igen, mi is látjuk amit látunk, de tudatában kell lenni annak, hogy ha a város, mint megrendelő kevesebb szolgáltatást rendel, mint ami ildomos volna, akkor igenis  várható a lakosság panaszáradata. De ez semmilyen esetben sem a mi vállalatunk bűne. Komárom város már évek óta rendszeresen csökkenti a kiadásokat a közhasznú szolgáltatások minden ágazatában, annak ellenére, hogy a képviselő testület mellett működő szakbizottság rendszeresen évek óta nagyobb költségvetést támogat. Felmerülhet itt a kérdés: milyen cél érdekében csökkent folyamatosan a közhasznú szolgáltatásokra szánt pénzkeret a költségvetés elfogadásakor, ellenére annak, hogy a nemzetgazdaságban a bérek emelkednek, illetve már a költségvetés elfogadásakor tudvalévő (akár a főellenőri jelentésből), hogy veszélyesen kevés ez az összeg?

            Úgyszintén érthetetlen számunkra Horváth képviselő úr hozzászólása, aki a következőket mondta: „Mit hallunk a városban?  Műkodik a fűkaszálás? Kertészkedés? Nem… A szemétpolitika működik? Nem… ezt mind-mind magáncég csinálja….“

            A hulladékgazdálkodási politikát a város határozza meg az idevágó törvények értelmében. A város alkotja a kellő körülményeket egy jól működő hulladékgazdálkodáshoz, többek közt egy jó általános érvényű rendelettel, amely szabályozza a hulladékgazdálkodás feltételeit, egy jó közbeszerzési alapanyaggal, egy jó közbeszerzéssel, egy jó szerződéssel, kellő propagációval és megfelelő anyagi támogatással erre a célra. Úgy érezzük, hogy az általános érvényű rendelet egy jól kidolgozott rendelet, egy jó közbeszerzési anyag készült, a szerződés is pontosan meghatározza a működési kereteket. A propagáció ugyan lehetne célzottabb is, a közterület-felügyelet is hagy némi kívánnivalót maga után, de az egyetlen, ami nincs összhangban az elfogadott jogi normákkal, az az elfogadott költségvetés. Ez sajnos nem fedi azokat a tevékenységeket olyan mértékben, hogy legalább a minimális standardot nyújtani tudja a város a polgárai számára.  Állításunk bizonyításának legegyszerűbb módja az egy lakosra eső, hulladékgazdálkodásra költött pénzösszeg összevetése más városok adatával, illetve az 1 tonna hulladékra eső pénzkiadás összehasonlítása. De sajnos ez a vezetőséget sohasem érdekelte… Vajon miért nem?

(Clean City Kft.)