Kultúra 2022. 06. 16.

MeseBábos tábor Écsi Gyöngyivel – várják a 6-15 évesek jelentkezését

II. MeseBábos tábor – felhívás

A Komáromi Regionális Művelődési Központ a MARIANUM Egyházi Iskolaközponttal egyetemben a  II. MeseBábos tábor szervezésének keretén belül nagy tisztelettel szólít meg minden, a bábozás és a mesevilág iránt érdeklődő magyar ajkú gyermeket.

A tervezett napközis tábor célja magyar nyelven ösztönző módszerekkel és játékos formában bevonni a gyermekeket a mesék és a bábozás világába, a népi mesterségek és a bábjáték művészetének bemutatásával inspirálni azok megismerésére, kipróbálására, az emberközi kapcsolatok fejlesztésére, az anyanyelv formálásával pedig erősíteni képességeiket, készségeiket, valamint esztétikai érzéküket.

Oktató: Écsi Gyöngyi – neves bábos előadó, drámapedagógus és népművelő

Helyszín: MARIANUM Egyházi Iskolaközpont, Komárom

Időpont: 2022. augusztus 8 – 12., hétfő -péntek 8:00-tól 16:00-ig

Korhatár: 6 – 15 év

Részvételi díj: 100,- EUR 

Jelentkezési határidő: 2022. július 17.

A tábor résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért a jelentkezések sorrendjében tudjuk biztosítani a részvételt. 

További információ és jelentkezés: Mgr. Himpán Terézia, himpanova.osveta@gmail.com, 0918 940 648.

A tábor a Kisebbségi Kulturális Alap pénzügyi támogatásával valósul meg.