Oktatás 2022. 09. 19.

Léleknyitogató volt II. MeseBábos tábor Écsi Gyöngyivel

Őseink mágikus, teremtő nyelvén üzenik és tanítják a mesék, hogy a csalafintaságokat felismerve és a rosszat jóra fordítva a célunkat elérhetjük, hogy szív nélkül a küllem mit sem ér és legfőképp, hogy jónak lenni érdemes.

Mindezeket is szem előtt tartva a Komáromi Regionális Művelődési Központ a komáromi MARIANUM Egyházi iskolaközpont együttműködésével, immáron másodízben tárta ki a mesés, bábos napközis foglalkozások kapuját II. RozprávkovoBábkový tábor – II. MeseBábos tábor címmel a magyarajkú, szívesen alkotó 6-15 évesek részére, kiket magával ragad a bábszínház és a mesék világa. Az iskolaközpont területén 2022. augusztus 8-tól 12-ig megvalósuló táborozást nyilvános forrásokból a Kisebbségi Kulturális Alap támogatta.

A Nyúlpásztor meséjével átszőtt ötnapos rendezvény egyedi gondolatiságának színeit művészeti oktatóként Écsi Gyöngyi, a rangos elismerésekben bővelkedő neves bábos előadó, drámapedagógus, népdalénekes és lelkész gazdagította. A táborlakókat a közös dramatikus és rögtönzött cselekvésgyakorlatokkal, az ismeretlen népzenei eszközök tudatos alkalmazásával bátorságra, sikerélmény megélésére tanította, kellően acélozva a mások iránti tisztelet, a beszédmódjuk, az önmegvalósítási igényük, az érzelmeik és az alkotókedvük kinyilvánítását.

Játékos módon úgy vezette be őket a bábkészítés titkaiba, az éntudatukat és az önítéletüket úgy formálta, ahogy tette ezt a pásztor is a mesében, aki a sípjával terelgetve, éles elméjével megőrizvén az összes rá bízott fülest, a rosszat jóra fordítva, végül elnyerte a szépséges királylány kezét. Szívbeható élményként tapasztalták meg a csemeték Az élet és a halál vize című interaktív bábelőadását, mely a kovácsoltvas díszletekkel, a kesztyűbábokkal és a maszkokkal elragadta őket a magyarság mitológiai világába, ahol az ősi bájolás és rejtőzés elemeivel ötvözött, humorral teli ízes mesélésébe buzgón társulva közösen kerekítették a mese vonalát.

Elődeink kulturális örökségének útját járhatták továbbá az id. és ifj. Pusch Tibor fazekasmester vezette korongozással, melynél saját elképzelésüket agyagba formázhatták; a Kaprálik Zsuzsanna néprajzkutató, muzeológus irányítása alatt zajló textil- és festőműhellyel, aminek eredményeképp a tábor mesetémáját ötvöző motívumokkal díszített, egyedi bőr-, textil- és üvegfestészeti alkotások születtek; a Mesél a város elnevezésű barangolással, ahol Komárom város régmúltját előhívva egyebek mellett Közép-Európa legnagyobb erődrendszere Központi Erődjének labirintusaira leltek, a Duna Menti Múzeum hajdanunkat őrző kiállítási kincseit tanulmányozhatták, mely során meglepetésfeladatként megalkothatták az egyéni fantáziát képviselő, hagyományőrző glóbuszaikat.

Az egész héten át tanultak mozgósító hatását tükrözte az utolsó napon, a mosolygós gyerkőcsereg által, saját készítésű bábos kellékekkel, népi hangszerek megpendítésével, a nyilvánosság részére eljátszott Nyúlpásztor című, közös meseprodukció is. A megjelenített előadás után, a tábor ünnepélyes lezárásának végszavaként a résztvevők szorgos és célravezető részvételükért tárgyi díjban és Emléklapban részesültek.   

E nyári, öt napos napközis foglalkozássorozat második évfolyama folytatta az előző évben elindított és teljesült célok elmélyítését, a bábozás hagyományának megőrzését, erősítését, valamint a magyar nemzetiség kultúrájának és anyanyelvének megóvására, gazdagítására irányuló művészi képességek készségekké alakításának támogatását és ösztönzését. A szakmai tudásháttér nyújtotta színvonalas tehetséggondozás, talentumösztönzés, a szép magyar beszéd használata és legfőképp a gyermekek mindennapi léleknyitogató lelkesedése azon aspektusok, melyek felbecsülhetetlen érdemmel szolgálva támasztják alá a megvalósulás sikerét, az effajta tábor létfontosságát.  

Mindezeknek köszönhetően, immáron hagyományt teremtve, már megkezdtük annak 2023. évi előkészületeit, hogy a kulturális örökségünkben bővelkedő tartalommal feltöltött, minőségi szabadidős tevékenységgel szolgálhassunk az érdeklődők számára a jövőben is.

Aki nem hiszi, járjon a végére…JÖVŐRE…

KRMK, fotók: ROS Komárno FB