Mix 2018. 05. 30.

Nemzetközi konferencia az egyházi szónoklattanról a komáromi egyetemen

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara nemzetközi tudományos konferenciát tartott 2018. május 11-én, KIHÍVÁSOK A HOMILETIKAI PALETTÁN címmel.

Dr. Somogyi Alfréd, a házigazda kar prodékánjának kezdő gondolatai után Dr. Koppándi Botond (Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár) az USA-ból indult „New Homiletic” igehirdetői irányzatról tartott nagyelőadást. Ezt követték Dr. Görözdi Zsolt (Selye J. Egyetem Református Teológiai Kara – Komárom) tézisei a Jelenések könyve homiletikai kérdéseiről. Dr. Kocsev Miklós (Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara – Budapest, Selye J. Egyetem Református Teológiai Kara – Komárom) Böszörményi Nagy Iván Kontextuális terápiája egy rendszerének homiletikai alkamazhatóságát vizsgálta. A konferencia záró előadásban Dr. Nagy Alpár Csaba (Babes-Bolyai Tudományegyetem – Kolozsvár) a kreatív szövegértelmezés, mint a prédikáció elkészítésének egyik alapelemét járta körül.

(GZS)