Régió 2014. 02. 19.

Ógyalla költségvetése kiegyensúlyozott

Amennyiben igaz, hogy egy ország gazdasági-szociális kilátásainak egy-egy adott évben meghatározó törvénye a költségvetési terv, akkor települési szinten is igaz, hogy a helyi önkormányzat legfontosabb „rendelete” minden évben a költségvetési javaslat elfogadott változata. Erről és a város idei terveiről kérdeztük Lovász Károly alpolgármestert.

– Akadnak olyan települések, amelyek provizórikus költségvetéssel kezdték az új évet. Hogy van ez Ógyallán?

Még 2013. december 12-én, az előző év utolsó testületi ülésén a városi képviselő-testület egységesen fogadta el azt a költségvetés-javaslatot, melyet a városi hivatal alkalmazottai és a pénzügyi bizottság tagjai dolgoztak ki a 2014-es évre. A javaslat kidolgozásánál azok a tények voltak figyelembe véve, melyek a költségvetés szerkesztése idejében ismertek voltak. A költségvetés kiegyensúlyozott, a bevételi és a kiadási oldal egyforma értékű. A testületi ülésen sor került a város által finanszírozott valamennyi szervezet költségvetésének jóváhagyására is. Így ismert költségvetéssel kezdhetik az évet mindkét alapiskolában, illetve a művészeti alapiskolában, az egészségügyi központban, a Konkoly Thege Miklós Művelődési Központban, a Smaragd szociális intézményben, valamint az óvodában is.

– Mennyiben tér el az új költségvetés az előző évektől?

A különböző szabályokból és módszertani változásokból adódó módosítások évente új feltételek teljesítését igénylik a kidolgozási folyamat során. Az elmúlt években a pénzügyi tárca szakemberei egyre bonyolultabb módszereket írnak elő az önkormányzatok költségvetéseinek kidolgozásával és figyelésével kapcsolatosan. Az illetékesek talán az önkormányzati kiadások visszafogásával próbálják pótolni államunk költségvetési hiányát. Persze a figyelmes polgár könnyen rájöhet az igazságra. Az elmúlt esztendőben elvárták tőlünk, hogy már az indulásnál költségvetési többletre állítsuk gazdálkodásunkat. Ezt mi meg is tettük.

– Emelkednek-e a helyi adók 2014-ben, vagy maradnak az elmúlt évi szinten?

A helyi adók módosítására 2013-ban került sor, mivelhogy az új ingatlanadó törvény magával hozta a változásokat. Persze ebben az esetben is szem előtt tartottuk lakosságunk anyagi helyzetének alakulását. Erre az évre nem terveztünk adóemelést annak ellenére sem, hogy az államkasszából tervezett juttatások összege nem éri el az elmúlt években megszokottat. A különbözetet saját forrásokból kell pótolni.

– Az állami költségvetés kapcsán már a gazdasági válság utáni költségvetésről beszélnek. Ez érvényes Ógyalla esetében is?

Gazdasági válság, vagy nem válság? Ezt nem kommentálom. Ítéljék meg nagyobb szakemberek. A mi gazdálkodásunkat úgy kell irányítani, hogy a lakos számára minél kevesebb negatív következménye legyen a nem mindig előnyös társadalmi befolyásoknak. Annak ellenére, hogy az állami juttatások összege mindig kevesebb és a különböző pályázatok keretében lehetséges pénzösszegek megszerzése is egyre bonyolultabb, a polgár elvárja, hogy ne változzanak a számára megszokott szolgáltatások. Ehhez igyekszünk tartani magunkat.

– A város továbbra is tudja anyagilag támogatni a városban működő társadalmi szervezetek tevékenységét?

A tervezetben külön tételek szerepelnek a városunk területén működő sport-, illetve kulturális tevékenységet kifejtő szervezetek számára. De támogatjuk az egyes polgári társulások, klubok, sőt az egyházi intézmények működését is. A támogatásra nyújtott összegek nagyságát a képviselő-testület dönti el.

– Milyen kisebb-nagyobb beruházásokat, valamint kulturális akciókat terveznek 2014-ben?

Folytatjuk a múlt évben elkezdett legnagyobb beruházásunkat, a csatornahálózat bővítését. Ez valóban nagyszabású beruházás és terveink szerint átnyúlik még a 2015-ös év első félévébe is. Városunk területén kb. 18 kilométer csatornát építünk. Ezzel teljesen be lesz biztosítva Ógyalla és Bagota városrészek csatornázása. Ilyen nagyszabású beruházás természetesen magával hoz más városrendezési munkákat. Úgy, mint más években, az idén is megtartunk több már hagyományosan megrendezett összejövetelt. Tekintettel településünk összetételére a rendezvényeket úgy válogatjuk, hogy minden városrésznek meglegyen a saját rendezvénye.

(DELTA)