Mix 2018. 03. 06.

Selyés sikerek a szlovák nyelvű versenyeken

„Még 2009-ben Párizsban a világ nyelvészei 8 év kutatás után kiadták a világ tíz legnehezebb és legkönnyebb nyelvének sorrendjét. Sok mindent figyelembe véve kiderült, hogy a világ legnehezebb nyelve a szlovák, utána rögtön a magyar következik. A világon egyedül a szlovák nyelvnek van 7 esete, kiemelt szava (i, y). A nehéz, bonyolult nyelvtani felépítése miatt nem csoda, miért is nehéz megtanulni az államnyelvet…

A Selye János Gimnáziumban mindig is célunk volt a tehetséggondozás, a szlovák nyelv minél magasabb szintű tanítása. Több szlovák szakkör is működik iskolánkban. Legügyesebb tanulóinkat igyekszünk úgy felkészíteni, hogy megállják a helyüket a szlovák nyelvű versenyeken is.

A Šaliansky Maťko szlovák mondák versenyét, illetve a Hviezdoslavov Kubín szlovák szavalóversenyt szinte minden szlovák ismeri, hiszen az egyik legfontosabb anyanyelvi versenyek közé tartoznak. Idén, február végén került sor a körzeti fordulóra a Határőr utcai iskolában. A tanulóknak egy szabadon választott verset vagy prózát kellett elszavalniuk. Komárom város szinte minden szlovák nyelvű alap- és középiskolája képviseltette magát. Gimnazistáinknak sok ellenfele akadt, társaikat azonban megelőzve két 3. helyet szereztünk Horváth Liza Napsugár terciós és Šenkár Viktória II.C osztályos tanulók, kisprímósunk Kovacs Nadina különdíjban részesült. A 4. kategóriában 6! második helyezést értünk el, mégpedig a kicsiknél a terciós Fiala Tímea, a nagyoknál pedig Gál Réka Ágota, II.B,  Fejes Vivien és Bencsík Stefánia, mindketten IV.B, Matyó Éva III.D és Horváth Mónika III.B. A szintén II.C-és Králik Máté pedig társait megelőzve prózában kivívta magának az első helyet. Eredményes szereplésüket az emléklap mellett szóbeli dicsérettel is méltatta a zsűri.

Ezen a patinás, akkreditált versenyen ritkaságszámba megy ennyi magyar iskolában tanuló diák részvétele. Ugyanazon a napon, február 27-én a Poznaj slovenskú reč – Tudd jól a szlovák nyelvet járási verseny első két helyét szintén gimnáziumunk két diákja, harmadikosaink Bruszi Tamara és Markuss Roman nyerte el.  Tehát márciusban és áprilisban is vár ránk a megmérettetés. Ez egy újabb érv arra, hogy magyar iskolában is lehet megfelelő a szlovákoktatás szintje, fel tudjuk venni a versenyt a szlovák iskolákkal még a szavalóversenyeken is. Gratulálok diákjaimnak, s az eredmények arra ösztönöznek, hogy folytassam tovább ezt a nemes munkát.”

(Králik Zsuzsanna, felkészítő tanár)